Nyheter om Arbetsförmedlingen

  • 29 september 2017
    Myndighetsgemensam satsning i utsatta områden
    Igår lämnade rikspolischefen tillsammans med andra myndighetschefer över till regeringen slutrapporten av det utökade regeringsuppdraget som rör satsningen mot organiserad brottslighet i de utsatta områdena.
  • 20 september 2017
    Status för extratjänster
    Extratjänster är en subventionerad anställning för nyanlända och långtidsarbetslösa. Idag har 5 869 personer en extratjänst inom kommuner, landsting eller ideella föreningar i landet.