Nyheter om Arbetsförmedlingen

 • 29 september 2017
  Myndighetsgemensam satsning i utsatta områden
  Igår lämnade rikspolischefen tillsammans med andra myndighetschefer över till regeringen slutrapporten av det utökade regeringsuppdraget som rör satsningen mot organiserad brottslighet i de utsatta områdena.
 • 21 september 2017
  Arbetsförmedlingen intervjuar tusentals arbetsgivare i landet
  Nu har höstens stora prognosarbete dragit igång. De kommande veckorna ska Arbetsförmedlingen intervjua över 16 000 arbetsgivare för att få en bild av hur den framtida arbetsmarknaden ser ut. Resultatet presenteras i december, i prognosen ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017”.
 • 20 september 2017
  Status för extratjänster
  Extratjänster är en subventionerad anställning för nyanlända och långtidsarbetslösa. Idag har 5 869 personer en extratjänst inom kommuner, landsting eller ideella föreningar i landet.

Tillägsinformation