Nyheter om Arbetsförmedlingen

 • 26 januari 2017
  Arbetsförmedlingen får nytt uppdrag riktat mot utrikes födda kvinnor
  Arbetsförmedlingen har fått ett nytt uppdrag från regeringen att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar. Senast den 1 april ska myndigheten redovisa en handlingsplan.
 • 16 januari 2017
  Nya mötesplatser kortar vägen för nyanlända
  Det blir enklare och tryggare för nyanlända om de kan möta och ta hjälp av flera myndigheter vid ett och samma tillfälle. Nu har konceptet utökats med 20 nya mötesplatser runtom i landet.
 • 02 januari 2017
  Moderna beredskapsjobb i staten
  Moderna beredskapsjobb i staten kan ge myndigheter extra resurser. Samtidigt som myndigheten hjälper en arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden utgår ersättning från Arbetsförmedlingen.Ersättningen gäller för arbetsuppgifter som i dag inte utförs alls eller för arbetsuppgifter som bara utförs till viss del. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben motsvarar de villkor som gäller för extratjänster.

Tillägsinformation