Nyheter om Arbetsförmedlingen

 • 23 september 2016
  Arbetsförmedlingen genomlyser snabbspåren
  Arbetsförmedlingen har initierat en genomlysning av snabbspåren. Syftet är bland annat att identifiera och åtgärda hinder som fördröjer vägen till arbete för nyanlända som har erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke.
 • 16 september 2016
  Arbetsförmedlingen fortsätter kraftsamlingen kring snabbspår
  Arbetet med snabbspår för nyanlända är på god väg, men vi har nått olika långt i olika snabbspår.

 • 15 september 2016
  Vi vill öppna Platsbanken för andra aktörer
  Vi kommer att öppna Platsbanken för andra aktörer för att göra det enklare att söka jobb. Både arbetsgivare och arbetstagare kan få stor nytta av vårt nya digitala initiativ. Det skriver Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg och Erik Sandström, direktör Digitala tjänster, i en debattartikel i SvD.
 • 14 september 2016
  Brist på arbetskraft i mindre kommuner hotar sysselsättningen
  Ny rapport: De närmaste 15 åren kommer bristen på arbetskraft att bli allt svårare i mindre och medelstora kommuner, som en effekt av globaliseringen. Det kan få stora konsekvenser och leda till både minskad sysselsättning och befolkningsnedgång i allt fler kommuner.

Tillägsinformation