Arbetsförmedlingen

Nyheter om Arbetsförmedlingen

 • 16 januari 2017
  Nya mötesplatser kortar vägen för nyanlända
  Det blir enklare och tryggare för nyanlända om de kan möta och ta hjälp av flera myndigheter vid ett och samma tillfälle. Nu har konceptet utökats med 20 nya mötesplatser runtom i landet.
 • 12 januari 2017
  Clas Olsson - ny generaldirektör för ESV
  Clas Olsson, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen, går vidare till nya arbetsuppgifter. I månadsskiftet mars-april tillträder han som ny generaldirektör för Ekonomistyrningsverket, ESV.
 • 02 januari 2017
  Moderna beredskapsjobb i staten
  Moderna beredskapsjobb i staten kan ge myndigheter extra resurser. Samtidigt som myndigheten hjälper en arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden utgår ersättning från Arbetsförmedlingen.Ersättningen gäller för arbetsuppgifter som i dag inte utförs alls eller för arbetsuppgifter som bara utförs till viss del. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben motsvarar de villkor som gäller för extratjänster.

Tillägsinformation