Nyheter om Arbetsförmedlingen

  • 21 september 2017
    Arbetsförmedlingen intervjuar tusentals arbetsgivare i landet
    Nu har höstens stora prognosarbete dragit igång. De kommande veckorna ska Arbetsförmedlingen intervjua över 16 000 arbetsgivare för att få en bild av hur den framtida arbetsmarknaden ser ut. Resultatet presenteras i december, i prognosen ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017”.
  • 20 september 2017
    Status för extratjänster
    Extratjänster är en subventionerad anställning för nyanlända och långtidsarbetslösa. Idag har 5 869 personer en extratjänst inom kommuner, landsting eller ideella föreningar i landet.

Tillägsinformation