Debattartikel, 
15 september 2016

Publicerat i Svenska Dagbladet

Snart hittar du många fler jobb hos oss

– Vi kommer att öppna Platsbanken för andra aktörer för att göra det enklare att söka jobb. Både arbetsgivare och arbetstagare kan få stor nytta av vårt nya digitala initiativ, skriver Mikael Sjöberg och Erik Sandström, Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen är mitt inne i en förnyelseresa som innebär en reformering i grunden. Målet är att bli en av Sveriges bästa och effektivaste myndigheter. Vi vänder på alla stenar och nu har turen kommit till Arbetsförmedlingens matchningstjänst Platsbanken – Sveriges största jobbsajt.

Med drygt en miljon platsannonser och mer än 80 miljoner sökningar varje år är Platsbanken landets största matchningstjänst för att koppla ihop arbetsgivare och arbetssökande. Men Platsbanken är långt ifrån den mest moderna och användarvänliga jobbsajten. Det finns många digitala tjänster som använder den senaste tekniken bättre för att erbjuda kunderna fördelar utifrån just deras behov. Men de tjänsterna når inte i närheten av Platsbankens volymer. Arbetsgivare och arbetssökande måste alltså idag välja mellan att använda attraktiv ny teknik eller att nå många. Det vill vi nu ändra på – och skapa det bästa ur två världar.

Vi vill öppna Arbetsförmedlingens stora databaser och bjuda in aktörer inom jobbmatchning att samarbeta med oss kring bland annat Platsbanken och CV-databasen. I dagsläget finns det flera hundra leverantörer av digitala tjänster för jobbmatchning i Sverige. Varje aktör gör sitt bästa för att det egna systemet ska växa genom ständigt förbättrade tjänster i form av webbsidor eller appar som riktas till arbetsgivare och arbetssökande.

På marknaden finns idag ett antal var för sig bra matchningstjänster. Som arbetssökande måste man fylla i sitt CV gång på gång på gång om man vill använda tjänster från flera ­leverantörer. Som arbetsgivare måste man lära sig ett nytt sätt att beskriva önskade kvalifikationer varje gång man använder en ny digital rekryteringstjänst. Sammantaget innebär det att både arbets­givare och arbetssökande idag ofta måste använda en stor uppsättning tjänster för att nå hela arbetsmarknaden. Det här går att göra långt smidigare och effektivare genom öppenhet och samverkan med ett mål i sikte: fler i jobb snabbare genom effektivare matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Vår vision är en framtid där man som arbets­sökande privatperson kommer åt sina meriter och personliga uppgifter oavsett vilken digital tjänst man använder. Kanske använder man tjänsten A för att upprätta sitt CV med hjälp av sin dator, men tjänsten B för att komplettera sitt CV med ett videoklipp från sin mobiltelefon. På samma sätt kan arbetsgivare använda en viss tjänst för att söka och annonsera efter kandidater men en helt annan tjänst för att göra urval och sköta den fortsatta rekryteringen.

För att detta ska kunna bli verklighet behöver vi lämna de många fristående systemen och istället ta klivet in i ett gemensamt digitalt system för jobbmatchning. För varje fristående system är det en aktör som i dagsläget styr utvecklingen, men det framtida systemet kommer att utvecklas av alla ­inblandade aktörer utifrån enkla överenskomna principer för sam­arbete.

Arbetsförmedlingen vill anta rollen som offensiv partner och vi tar därför på oss ansvaret för att tillhandahålla den tekniska och informationsmässiga plattform som det digitala systemet ska vila på. Plattformen ska vara öppen och enkel, alltid kostnadsfri, och bygga på hög informationssäkerhet där privatpersonen äger sina uppgifter och styr i vilken utsträckning dessa ska spridas.

För att göra det så enkelt som möjligt att använda tjänsterna som byggs på den framtida plattformen vill vi skapa en samlingsplats likt Appstore eller Google Play med inriktning mot arbetsmarknaden.

Vi vill alltså öppna våra databaser och låta dem bli grunden i en teknisk plattform så att vi tillsammans med dem som i dagsläget uppfattas som våra konkurrenter kan bygga ännu bättre appar och jobbsajter. Via den lättillgängliga samlingsplatsen kan sedan arbetsgivare och arbetssökande komma åt apparna och jobbsajterna tryggt förvissad om att man har tillgång till hela arbetsmarknaden – oavsett vilken app eller jobbsajt man använder.

Vi är övertygade om att dessa idéer sammantaget kommer att innebära att nya tjänster når ut snabbare och att de når större kundgrupper än tidigare.

Det här initiativet från Arbetsförmedlingen bygger på idén om öppenhet och samverkan mellan aktörerna på arbetsmarknaden för att underlätta för arbetsgivare och arbetssökande att möta varandra – och därmed bidra till ett rikare Sverige med människor och företag som växer.

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen

Erik Sandström, direktör Digitala tjänster Arbetsförmedlingen


Tillägsinformation