Arkiv

Här finns ett arkiv med alla publicerade debattartiklar från 2008 och framåt.

Sök

28 maj 2018
Publicerad i Svenska Dagbladet
”Många och långa överprövningar av upphandlingar skapar samhällsproblem”
Flera av Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster för att stötta och hjälpa arbetslösa har de senaste åren försenats på grund av långa väntetider i samband med överprövningar.

Tillägsinformation