Äldre pressmeddelanden

Här kan du läsa äldre nationella och regionala pressmeddelanden från 2008 och framåt.

Sök

Pressmeddelande, 14 juli 2017
Ny handlingsplan från Arbetsförmedlingen
Fler utrikes födda kvinnor ska få stöd
Arbetsförmedlingen har tagit fram en ny handlingsplan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete eller studier. Syftet är att bättre ta tillvara på deras kompetenser.
Pressmeddelande, 14 juli 2017
Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2017
600 fler sysselsatta inom kultur och media
Arbetsmarknaden inom kulturbranscherna väntas ljusna, men det är fortsatt hård konkurrens om jobben. Sysselsättningen växer med 0,7 procent i år, visar en ny prognos från Arbetsförmedlingen.
Pressmeddelande, 14 juli 2017
Ny rapport från Arbetsförmedlingen: Perspektiv på etableringsuppdraget
Utbildning och samverkan nyckel till svensk arbetsmarknad
I år väntas närmare 80 000 nyanlända delta i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En majoritet av dem är unga. Nu krävs investeringar i utbildning för att kunna matcha till jobb på svensk arbetsmarknad.

Tillägsinformation