Pressrum

Här finns pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.


Så utvecklas arbetsmarknaden 2018-2019

Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Pressmeddelanden 2008-2016

Sök

Pressmeddelande, 29 maj 2018
Större andel arbetslösa får jobb
Tre av fyra inskrivna arbetslösa står långt från arbetsmarknaden. Med hjälp av subventionerade anställningar får fler jobb visar en ny rapport. Tydligast är uppgången för nyanlända. Samtidigt har effekten av arbetsmarknadsutbildningarna nu vänt uppåt.
Pressmeddelande, 22 maj 2018
Överenskommelse med Arbetsförmedlingen ska ge ökad sysselsättning i Sydsverige
Sysselsättningen i södra Sverige behöver öka. Därför har Sveriges sex sydligaste län, i en unik överenskommelser med Arbetsförmedlingen, ringat in tre områden där regionerna ska arbeta för att uppnå en bättre jobbmatchning. 
Pressmeddelande, 18 maj 2018
Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterar nu en gemensam avsiktsförklaring för ett förstärkt samarbete, för att underlätta övergången för den enskilde från  sjukskrivning till arbete.
Pressmeddelande, 17 maj 2018
Många arbetslösa med funktionsnedsättning har efterfrågad utbildning
Arbetslösa med funktionsnedsättning har i stor utsträckning kompetens som inte tas tillvara trots att jobben blir fler. Sex av tio har minst gymnasieutbildning.
Pressmeddelande, 16 maj 2018
Allt fler äldre som arbetar
125 000 fler äldre är sysselsatta i dag jämfört med för tio år sedan. På senare år har sysselsättningsnivån bland äldre ökat markant. Det gäller framför allt i åldrarna 55-64 år, där nästan åtta av tio arbetar, men allt fler arbetar också efter fyllda 65 år.