Pressrum

Här finns pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar, bilder att ladda ner och presskontakter.


Analyschef Annika Sundén
om läget på arbetsmarknaden i oktober

Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Pressmeddelanden 2008-2016

Sök

Pressmeddelande, 13 november 2017
Arbetslösheten minskar för både inrikes  och utrikes födda
Arbetslösheten fortsätter att sjunka bland inrikes födda. I oktober minskade även arbetslöshetsnivån något för utrikes födda. Totalt är arbetslösheten 7,4 procent, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.
Pressmeddelande, 1 november 2017
Nyanlända får jobb och utbildning på äldreboenden i Helsingborg
I våras gjorde omsorgsföretaget Vardaga en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring praktik, arbetsträning med handledare och traineejobb för nyanlända som har intresse av att arbeta inom vården. I juni började nio nyanlända praktik på äldreboenden i Helsingborg och från den 30 oktober går åtta av dessa över i traineejobb. Det innebär 50 procent anställning och 50 procent utbildning till undersköterska inom vuxenutbildningen.
Pressmeddelande, 12 oktober 2017
Här finns jobben efter högskolan
Det är snart dags för val till högskolor och universitet. De som börjar studera till ingenjörer, lärare och olika vårdyrken kan räkna med en mycket ljus arbetsmarknad framöver.
Pressmeddelande, 10 oktober 2017
Minskad skillnad i arbetslöshet mellan kvinnor och män
Arbetslösheten var 7,4 procent i september och visar små förändringar jämfört med förra året. Men utvecklingen ser olika ut för kvinnor och män. Bland kvinnor steg arbetslösheten något, medan den sjönk bland män. Arbetslösheten är ändå fortsatt lägre bland kvinnor än bland män, 7,1 respektive 7,7 procent.
Pressmeddelande, 9 oktober 2017
Svårare att matcha arbetslösa direkt till jobb
Allt färre arbetslösa lever upp till de krav som arbetsgivarna ställer. Därför har det blivit svårare att matcha dem till lediga jobb. Många behöver utbildning, praktik eller andra insatser för att få ett arbete.