2 maj 2019

485 000 fler sysselsatta krävs fram till 2030

Ett nytt nummer av Arbetsförmedlingens tidning ”På Jobbet” finns ute. Jag ber att få dela min krönika.

Trevlig läsning!
Mikael

485 000 fler sysselsatta räknat i årsarbetskrafter fram till år 2030 – det är vad som krävs om vi inte vill sänka samhällets välfärdsambitioner och eller höja skatter och avgifter.

Logiken är som följande: Vår befolkning ökar och når 11,2 miljoner år 2030. Det är framför allt de äldre som blir fler. Ökningen av personer över 80 år under det kommande årtiondet är nästan lika stor som under hela det senaste halvseklet. Personer inom de mest yrkesaktiva åldrarna ökar däremot inte i samma omfattning.

Färre yrkesaktiva ska alltså försörja fler äldre och barn som är utanför arbetskraften. Vi hamnar inför valet ökade kostnader eller sämre välfärd. Det går förstås alltid att höja skattetrycket  eller höja avgifterna.

Alternativet till sänkt välfärd eller högre skatter/avgifter för att kompensera den demografiska obalansen är att öka antalet sysselsatta i befolkningen.

Vi har en hög sysselsättningsgrad i Sverige. Det högsta inom EU, 79 procent. Men det finns fortfarande potential. Utrikes födda kvinnor har en förhållandevis låg sysselsättningsgrad, 63,6 procent jämfört med 81,6 procent för inrikes födda kvinnor. En höjning av sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor till samma nivå som inrikes födda skulle innebära ett tillskott på närmare 134 000 sysselsatta. Motsvarande potential för utrikes födda män är 87 000 personer, alltså en sammanlagd sysselsättningspotential på mer än 220 000 personer. 

Även bland äldre finns en potential. Om den äldre arbetskraften över 55 år skulle stanna ett år längre i sysselsättningen fram till 2030, ger det ett tillskott på cirka 90 000 sysselsatta.

Vi kan också tänka att teknikutveckling ger en fortsatt ökad produktivitet som gör att färre kan göra mer. Men inte ens effektiviseringar kan kompensera det faktum att vi inom kort behöver närmare en halv miljon fler par händer – och hjärnor – på arbetsmarknaden.

Som komplement är invandring mer eller mindre oundviklig. Enligt våra beräkningar behovs en nettoinvandring på cirka 60 000 personer per år, räknat utifrån en sysselsättningsgrad på 2018 årsnivå. Om sysselsättningsgraden fortsätter att öka kan det behovet minskas något. Det totala antalet är förstås beroende av hur stor andel som utgörs av arbetskraftsinvandring.

Vi står inför viktiga politiska vägval. Och det är bråttom. För att höja sysselsättningsgraden för utrikes födda krävs stora och varierande utbildningsinsatser. Nettoinvandring, inte minst arbetskraftsinvandring, som är nödvändig, förutsätter ett sansat och sakligt samtal befriade från de senaste årens känsloladdade och affekterade övertoner.

– – –

I varje nummer av På Jobbet har jag förmånen att få lämna ett tips. Här kommer det:

Ibland träffar ord mitt i prick och renodlar vishet och klokskap i en enda rad. Historien är fylld av dem. Homeros kallade dessa kärnfulla satser för bevingade ord – vilket långt senare blev titeln på Pelle Holms storsäljande samlingsvolym ”Bevingade ord”.

Aforismer och citat kan ibland kännas slitna, men när de träffar rätt vidgar de perspektiven och berikar tanken i ett enda slag, som i denna sats av Montaigne: ”Världen är en evig gungbräda … själva beständigheten är inget annat än en långsammare gungning.”

Har du själv något favoritcitat som har följt dig i livets väg?