21 mars 2019

Insikten om förändring som livets obestridliga sanning är av gammalt datum

Nya numret av Arbetsförmedlingens personaltidning På Jobbet är nu ute! Ber att få bjuda på min krönika!

/Mikael

Redan när antikens greker började filosofera och ställde de grundläggande frågorna om vilka vi är, var vi kommer ifrån och varför vi finns, var de klara med att förändring är den främsta drivkraften för livets och existensens fortskridande. Det kanske inte är en slump att ett av de tidigaste tankefragmenten som har överlevt ända in i vår tid handlar just om förändring - ”Panta rei”, Allt flyter, allt förändras ständigt.

Förändring har varit ett centralt ledord för Arbetsförmedlingen under de senaste fyra åren. Vår Förnyelseresa har förändrat oss i grunden. I dag är vi en mycket bättre och mer effektiv myndighet. Våra resultat har förbättrats avsevärt. Trots en rekordhög inströmning har etableringstiden för nyanlända på arbetsmarknaden nästan halverats, från åtta till fem år. Fler nyanlända än någonsin går till jobb eller studier efter avslutat program. Vi har idag en mognare dialog med vår omvärld och skapar större mervärde för kunder och för samhället i en fördjupad samverkan med kommuner, landsting och näringslivet. Utvecklingen av vår IT-kapacitet och digitala tjänster prisas idag som en av de främsta inom statsförvaltning.

Allt detta och mycket mer har vi åstadkommit genom att bejaka förändring, genom att inte gömma oss bakom strävanden efter någon slags falsk stabilitet och beständighet, som inte existerar. Förnyelseresan har lärt oss att stabilitet och balans uppnår man i rörelsen, inte genom att stå still. Vår förändringsbenägenhet och förändringsvilja är faktiskt en av de viktigaste landvinningar som vår myndighet och våra medarbetare har fått genom Förnyelseresan.

Digitaliseringen och tekniken utvecklas och förändras ständigt, likaså vår omvärld. Vi vet att med dem måste också vi förändras för att hålla jämnt steg med utvecklingen. Även politiken förändras och ställer nya krav och nya mål för oss som statlig myndighet. Vi måste självklart analysera och redogöra för de konsekvenser som nya politiska intentioner innebär, vilket vi också gör. Vår uppgift som myndighet är sedan att med klokhet ta oss an de politiska förändringar som regering och riksdag beslutar om.

Det kan kännas smärtsamt, det kan kännas vemodigt, men vi kommer att klara det, med siktet inställt på att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

I varje nummer av På Jobbet har jag också förmånen att få lämna ett tips – i detta nummer blev det en bok som jag läste under julhelgerna:

Madonna i päls, av den turkiska författaren Sabahattin Ali - en litterär pärla till roman, i en oansenlig liten volym som ryms i handflatan. Men ack så mycket läsvärde som finns i denna bitterljuva berättelse om kärlek mot en fond av 20-talets Berlin, som varvas med djupsinniga reflexioner över könsrollerna.