5 december 2018

Arbetsförmedlingen bland de främsta myndigheterna inom digitalisering

Ett nytt nummer av Arbetsförmedlingens personaltidning "På Jobbet" finns nu ute. Jag ber att få dela krönikan som jag skriver.

Trevlig läsning!

/Mikael

”Vanan är en andra natur, inte mindre mäktig”, postulerar en av de lärda för att illustrera hur starkt fästa vi är vid våra vanor. Så är det, lever man länge under vissa förhållanden blir det en vana, vanan leder till gillande och efterbildning.

När människor motsätter sig förändringar, vilket ofta sker, handlar det inte så mycket om att man är emot förändringen i sig, utan att man inte vill bli av med de vanor som man uppfattar som en naturlig del av sin vardag.

Det var därför inte oväntat när det höjdes kritiska röster mot vår breda digitaliseringsagenda, då vi för tre år sedan inledde reformeringen av Arbetsförmedlingen. Myndighet hade halkat efter rejält och led av ett betydande utvecklingsunderskott i fråga om digitalisering. 

Syftet med digitaliseringen är att underlätta för våra kunder att komma i kontakt med oss och sköta sina ärenden, minska administrationen och frigöra tid för mer kvalificerade insatser för de kunder som behöver det. 

Tre år efter kan vi nu erbjuda våra kunder ett relativt brett spektrum av digitala tjänster och fler tjänster kommer allt eftersom.

I en ny rapport från managementbolaget BearingPoint bedöms vi, tillsammans med Trafikverket och Stockholms Stad, ha kommit längst bland svenskas myndigheter när det gäller digitala kontakter med medborgarna.

Det gläder oss. Men ännu mer glädjande är att våra kunder mer och mer övergår till att använda sig av de digitala tjänsterna.

Andelens kunder som skriver in sig själva via nätet och bokar ett första möte med oss, motsvarar 72 procent av de nyinskrivna för september månad i år. Det är en ökning med 16 procentenheter jämför med september förra året.

Andelen arbetssökande som fyller i sina aktivitetsrapporter digitalt motsvarar 88 procent för september i år, en ökning med 4 procentenheter jämför med ett år sedan.

Vi ser också att de arbetssökandes besök på kontor ersätts mer och mer av digitala kontakter samt att kundnöjdheten med digitala tjänster ökar successivt.

Förnyelseresan har onekligen lagt en nödvändig grund för vår digitala utveckling och vi har fått en betydligt bättre digital mognad jämfört med för tre år sedan. Och det behövs. Digitaliseringen lär inte minska i kraft framöver.


Faksimil GD:s krönika ur personaltidningen På Jobbet