15 juni 2018

Utbildning kommer behövas hela yrkeslivet 

Ett nytt nummer av Arbetsförmedlingens personaltidning "På Jobbet" finns nu ute. Jag ber att få dela krönikan som jag skriver.

Trevlig helg!

/Mikael

Det är inget nytt att världen förändras. Det har alltid varit så. Men förändringarna i vår tid visar en markant skillnad jämfört med tidigare epoker. Det är framför allt förändringstakten som är det nya. Det går fort. Rasande fort. Digitaliseringen och globaliseringen håller i taktpinnen och förändrar i princip allt - våra vanor, umgängesformerna, arbetsmarknaden, jobben… tveklöst kommer allt detta även att påverka Arbetsförmedlingen, dess uppdrag och funktionssätt. 

Vetenskapliga bedömningar menar att arbetsmarknaden är mitt inne i ett omvälvande skifte, fullt jämförbart med den industriella revolutionens gryning i slutet av 1700-talet. Skillnaden är att nu går det fort, det gäller att ställa om snabbt om verksamheten inte ska gå under. 

Enligt en färsk studie från Oxford University kan nästan hälften av alla amerikanska yrken tas över av datorer inom de närmaste två decennierna. En ny rapport från McKinsey beräknar att en tredjedel av alla arbetstagare i USA kan vara tvungna att byta yrke före 2030, till följd av artificiell intelligens. 

Dessa förändringar kommer självklart inte vara begränsade till USA. 

Förändringar på arbetsmarknaden ställer stora krav på utbildningssystemen och på utbildningens innehåll. Bedömare menar att de nya kompetenskraven, som snabbt och ständigt förändras, förutsätter en kontinuerlig utbildning, i korta etapper, under hela yrkeslivet. Omskolning, som tidigare ansågs som en traumatiserande nödvändighet, blir en del av vardagen. Allt detta ställer i sin tur höga krav på nära samverkan mellan arbetsgivare, utbildning och arbetsförmedling. 

Är Arbetsförmedlingen redo för dessa utmaningar?

Svaret på den frågan ligger i myndighetens Förnyelseresa: en omfattande digitalisering av våra tjänster, kontinuerlig utbyggnad av breda och fördjupade kontakter med arbetsgivarna, en stadig utveckling av våra kontaktytor och vår samverkansförmåga med andra samhällsaktörer, inte minst med kommunerna och en tillitsbaserad, modern ledningsfilosofi som tar vara på medarbetarnas kompetens och erfarenheter, bejakar förändring och utvecklar verksamheten genom ständiga förbättringar i vardagen. 

Ja, vi är redo!Faksimil Sjöbergs krönika i personaltidningen På Jobbet