27 april 2018

Hög jobbtillväxt på stark arbetsmarknad

Nu har nya numret av Arbetsförmedlingens personaltidning På Jobbet anlänt! Jag ber att få dela den krönika jag skriver.

Trevlig läsning!

Mikael

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt med hög jobbtillväxt – 2017 hade 94 000 fler ett arbete att gå till än ett år tidigare. Prognoserna för i år indikerar en fortsatt ökning med 74 000 jobb. Samtidigt ökar sysselsättningsgraden stadigt, inte minst för utrikes födda. Såväl bland inrikes födda som utrikes födda, är den nu på den högsta nivån som uppmätts sedan 2005.

Men den goda utvecklingen har också sina skuggiga bakgårdar.

Den långvariga högkonjunkturen och starka jobbtillväxten har skapat en allvarlig bristsituation på utbildad arbetskraft. Flera mått i våra analyser pekar entydigt mot att rekryteringsläget blivit svårare inom allt fler yrken.

Svårigheter att hitta rätt kompetens ökar i hela landet och riskerar att hämma tillväxten. De större städerna är expansiva och lockar till sig arbetskraft från mindre kommuner, så att bristsituationer uppstår även där. Det är ett bekymmer särskilt för offentliga verksamheter. Här är bristen på arbetskraft sedan tidigare utbredd och nu rapporterar närmare sju av tio offentliga arbetsgivare om rekryteringsproblem. Det är den högsta nivån som uppmätts sedan våra mätningar startade 2005.

Även inom näringslivet har problemen att rekrytera ökat under senare år. I vår senaste undersökning uppgav 37 procent av arbetsgivarna att de haft svårt att rekrytera, den högsta nivån som uppmätts sedan 2007.

Adekvata arbetsmarknadsutbildningar och reguljär utbildning är självklart den viktigaste insatsen för att råda bot på kompetensbristen. Men det behövs även andra vägar. Vi ser nu att arbetsgivarna justerar sina strategier och sänker kraven på utbildning och erfarenhet vid rekrytering. Ett annat sätt som har blivit vanligare är att rekrytera andra yrkesgrupper för att avlasta personalen, t.ex. lärarassistenter för att stödja lärarna.   

Det gäller nu att få fler arbetsgivare att vidga perspektivet, ändra sina krav, inte minst obefogat höga språkkrav, tänka nytt och se vilka uppgifter som kan utföras av personer med lägre formell kompetens. Våra satsningar på en välfungerade samverkan och täta kontakter med arbetsgivarna är av central betydelse för att stödja denna nödvändiga utveckling. Det gynnar inte bara arbetsgivarna, det gynnar också arbetssökande som ska etablera sig på arbetsmarknaden och det gynnar Sverige som helhet.