23 mars 2018

Sprint på huvudkontoret

Under veckan har det pågått en febril aktivitet strax innanför dörrarna till huvudkontoret. I dagarna fem har medarbetare från Arbetsförmedlingen Direkt genomfört en så kallad designsprint. Målet har varit att ta fram och testa ett nytt arbetssätt för att förbättra servicen till våra kunder.

Metoden Design sprint utvecklades av Jake Knapp och två av hans två kollegor på Google Ventures.  Sprint syftar till att man tidsbegränsar designprocessen för att tvinga fram beslut och effektivisera arbetet. En Knapps regler ska en design sprint pågå i fem dagar där varje dag innefattar ett nytt steg i processen.

Förespråkare av Design sprint menar att det skapar en kombination av de bästa inom innovation, affärsstrategi, beteendevetenskap och design och mer – i ett och samma paket.

Avdelningen Arbetsförmedlingen Direkt har sedan årsskiftet medarbetare från både Enheten Arbetsgivare och Kundtjänst Arbetsgivare. Designsprinten är inte bara ett sätt att hitta nya smarta sätt att arbeta på utan bygger också ett fundament för ett fortsatt samarbete inom den nya avdelningen. Det var mycket spännande att se idéerna växa fram.

Trevlig helg!

Mikael