24 januari 2018

Det går bra nu - och kan bli bättre

Nu har senaste numret av Arbetsförmedlingens personaltidning "På Jobbet" kommit. Jag ber att få dela krönikan som jag skriver.

Trevlig läsning!

/Mikael

Det är ingen överdrift att påstå att svensk ekonomi och arbetsmarknad har varit urstark sedan en tid. Det goda är att framgången fortsätter. Vår senaste prognos för 2017-2019 visar fortsatt jobbtillväxt - hela 227 000 nya jobb under tre år. Samtidigt ökar sysselsättningsgraden till det smått osannolika 79,1 procent - den högsta inom EU. Arbetslösheten sjunker till 6,7 procent 2019. 

Detta är framgångens beståndsdelar i korta drag. Men ser vi några oroande svarta moln?

Den långvarigt starka arbetsmarknaden har lett till en påtaglig brist på kompetent arbetskraft. Arbetsgivarna har allt svårare att hitta de kompetenser de vill ha. Som en konsekvens får arbetssökande med kort utbildning svårt att komma till jobb och riskerar långtidsarbetslöshet. Samtidigt hämmas tillväxten när arbetsgivare inte kan anställa.

Arbetsgivare som törstar efter arbetskraft och närmare 350 000 personer som vill inget hellre än att ha ett arbete - det är den ekvationen som är den stora utmaningen på arbetsmarknaden idag. 

Vad gör vi? 

Vi ser två möjliga vägar och båda vägarna måste beträdas parallellt - utbildning och stödinsatser för att öka sysselsättningen bland korttidsutbildade. 

Vattendelaren på arbetsmarknaden stavas gymnasiekompetens. Därför är det glädjande att 93 000 utbildningsplatser har aviserats. Samtidigt införs en utbildningsplikt. Studievägledningen måste också förbättras, likaså Arbetsförmedlingens motivationsarbete för att få kortutbildade att söka till utbildning. Även adekvata arbetsmarknadsutbildningar är en viktig nyckel. 

Parallellt måste vi stärka kontakterna till arbetsgivarna och individanpassa vårt stöd till de sökande. Vi har också en rad goda stödinsatser - extratjänster, ungdomsgarantin, det av parterna aviserade etableringsjobben samt det förenklade arbetsgivarstödet, introduktionsjobben som inför 2018.

Om allt detta ska gå i lås krävs en gedigen och fördjupad samverkan mellan oss och arbetsgivarna, både offentliga och privata. 

Vi är redo att anta utmaningen och kommer att göra allt för att utveckla vår samverkan och förlänga den goda utvecklingen!