11 januari 2018

Framgång för extratjänster

Allt fler långtidsarbetslösa och nyanlända har fått extratjänster inom välfärden. I december hade över 11 000 personer en extratjänst. Det är nästan dubbelt så många som regeringens delmål på 6 500 för 2017.

Att extratjänsterna har tagit fart är glädjande av flera skäl. Det viktigaste är naturligtvis att ett stort antal nyanlända och långtidsarbetslösa ökar sina möjligheter på arbetsmarknaden betydligt. För kommunerna som har stora svårigheter att hitta utbildad personal inom skola och vård- och omsorg är extratjänsterna välkomna händer som kan avlasta den ordinarie personalen med uppgifter – och dessutom utföra uppgifter som annars kanske inte hade blivit av. Även vi medborgare är vinnare eftersom extratjänsterna bidrar till att öka samhällsservicen.

Arbetsförmedlingens bedömning är att extratjänsterna är en väl fungerande insats som verkligen träffar rätt. Av de som har extratjänst är 30 procent nyanlända och 70 procent långtidsarbetslösa (ett annat sätt att beskriva är att drygt hälften är födda utanför Europa). Med insatsen når vi också många kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Hälften av alla i extratjänst är kvinnor.

En viktig framgångsfaktor till att vi nu fått fart på extratjänster är den allt bättre samverkan som Arbetsförmedlingen har med kommunerna runt om i landet. Det framgår i den rapport om extratjänster som Arbetsförmedlingen publicerar idag. Det är klart läsvärd och du hittar den här.  

Regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen är att det ska finnas 20 000 extratjänster till 2020 och jag är övertygad om att vi når målet.

/Mikael