17 oktober 2017

Fördjupa dialogen och skapa bättre matchning

Idag gästbloggar Mattias Buvari som är direktör för Arbetsförmedlingen region Syd. Han skriver om vårt nya digitala verktyg ”planeringen” som vässar samspelet mellan arbetssökande, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen för att få till bättre matchning.

Trevlig läsning! Mikael  

Nyligen lanserade vi en mobilanpassad och ny variant av handlingsplanen som kallas planeringen. Men det är ju inte bara ett digitalt verktyg. Den planering kunderna gör tillsammans med oss ska underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Den ska göra det lättare för de arbetssökande att nå sina mål.

Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för en lyckad matchning? Erfarenheten från Luleå visar en intressant väg.

En viktig del i Arbetsförmedlingens förnyelse är ju att göra kundmötet bättre. Och här är den nya planeringen en viktig del. Det är en utveckling av dagens handlingsplan och ett resultat av att vi frågat de arbetssökande vad de önskar.

Planeringen. Ett verktyg som underlättar jobbet.

Sedan i våras jobbar arbetsförmedlarna redan i planeringen. Det har varit ett välkommet verktyg och erfarenheterna så här långt är mycket goda. Det ger arbetsförmedlarna en bättre möjlighet att läsa på om den arbetssökande, förbereda frågor och på så sätt få till en bra dialog. Något som resulterar i att man får fram kompetens som man annars kanske skulle missa. Dialogen med den arbetssökande är enormt viktigt. Lyssnande ligger till grund för en bra matchning. Detta oavsett om kontakten sker på distans via telefon eller i ett personligt möte. Men det gäller inte bara den arbetssökande.

Konsten att lyssna. Åt två håll.

Grunden till en riktigt lyckad matchning handlar om att kunna sätta sig i arbetsgivarens stol. Förstå vilken kompetens det är som arbetsgivarna efterfrågar. En fråga för självreflektion är därför följande: Gör vi vårt bästa här? Svaret bör nog bli: Ofta men inte alltid. Från Luleå finns ett intressant exempel på hur man lyssnade åt båda håll och sedan tog det ytterligare ett steg.

Bygg broar till arbetsgivarna

Precis som på många andra ställen i landet fanns det en stor efterfrågan på undersköterskor i Luleå. När man på det här kontoret tittade igenom sin bank av arbetssökande fanns det väldigt få med den kompetensen. Men genom en bra dialog med landstinget kunde man lösa det på ett annat sätt. En analys visade att undersköterskorna kunde avlastas. Att skjutsa patienter, hämta och lämna prover och dela ut mat och en del förrådshantering, skulle faktiskt kunna göras av annan personal.  

Samtidigt visste man att flera arbetssökande var intresserade att arbeta med den här typen av jobb.  Plus att de hade mjuka kompetenser som skulle passa för servicetjänster inom vården. Sagt och gjort. I samarbete med landstingets enhet Vårdnära service snabbutbildades över tjugo personer som sedan kunde projektanställas på Sunderby och Kalix sjukhus.

Projektet har fallit väl ut på flera sätt. Undersköterskorna är nöjda för att de i större utsträckning kan få syssla med vården av patienter. Och arbetsgivarna inom vården är nöjda att vi kunde möta deras behov. Allt fler hittar lösningar liknande den i Luleå och jag ser gärna ännu fler.

Slutligen                                                   

Vad kan man ta med sig av den här erfarenheten? Jag tror att vi måste fördjupa och bredda dialogen. Självklart med de arbetssökande men inte minst med arbetsgivarna. Jag tror på att vi ska vara proaktiva och bygga relationer. Boka möten och träffa näringslivet. Det bygger broar vilket är enormt värdefullt. Oavsett konjunkturläge. Därigenom bidrar vi till att göra människor, företag och Sverige rikare

/Mattias Buvari, Regiondirektör Syd