5 oktober 2017

Företagsrådgivare - en ny yrkesgrupp i spåren av Förnyelseresan

I förra veckan fick jag möjligheten att följa med Ulrika Morelius, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen när hon besökte Birgitta Nygren, HR-chef på Bilmetro i Gävle- en av landets största bilföretag. Företagsrådgivare är den nyaste yrkeskategorin på Arbetsförmedlingen. Ulrika Morelius går tillsammans med flera andra företagsrådgivare en ettårig utbildning som renderar i ett certifikat. Förutom att hålla kontakten med många viktiga företag är deras roll även att stötta och träna både chefer och arbetsförmedlarkolleger för att utveckla arbetsgivararbetet.

Med tolv olika anläggningar och cirka 600 anställda har Bilmetro ett stort rekryteringsbehov av fordonstekniker och skadereparatörer. Det är två yrkesgrupper som det råder stor brist på. Bolaget arbetar aktivt med att skapa intresse för branschen. Idag har många en felaktig bild om hur arbetet ser ut på en verkstad och många känner heller inte till de karriärvägar som finns i branschen.

Som kund på ett modernt bilföretag är det sällan man får tillfälle att se själva verkstaden. Några saker slår mig när vi kommer i verkstadslokalen – som hur rent och tyst det är, hur mycket av bilteknikernas arbete som görs med datorer och läsplattor som viktiga verktyg och de framsteg som skett på arbetsmiljöområdet. Det är självklart en bild som är viktig att våra ungdomar får reda på när de ska välja utbildning och jobb.

Arbetsförmedlingen vill vara en självklar partner när företag behöver kompetens.  Med Bilmetro har vi ett bra samarbete som utmynnat i att företaget bidrar och påverkar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning till fordonstekniker på en rad olika sätt. Före utbildningen startar är Bilmetros verkstadschef och HR-ansvariga med och säkerställer att vi har klart för oss vilka krav som gäller i branschen. De finns också med när vi har informationsmöten för arbetssökande. De tar emot praktikanter under utbildningens gång och de har också uppföljningsmöten med Arbetsförmedlingen och den utbildningsleverantör som vi använder för att se om det finns saker i utbildningen som behöver utvecklas.

Jag är stolt över Arbetsförmedlingens företagsrådgivare som är en del av den utveckling av myndigheten som Förnyelseresan innebär.

/Mikael 


Ulrika Morelius, företagsrådgivare, Birgitta Nygren, HR-chef