2 juni 2017

De flesta arbetslösa står nära arbetsmarknaden

Tidigare i veckan presenterade Arbetsförmedlingen nyheten om att en ny stor Kundtjänst byggs upp i Lycksele. Utbyggnaden behövs för att kunna möta önskemålet från allt fler kunder om att använda våra digitala tjänster. Här kommer en spännande text av Erik Sandström om innehållet i Arbetsförmedlingens digitala satsningar.

/Mikael

Jag åt lunch med en kompis häromdagen. Det var ett tag sedan vi hade kontakt så jag blev lite förvånad av att höra från honom. Men en stund in i lunchen förstod jag hans intentioner. Han ville få mig att sluta på Arbetsförmedlingen och istället börja jobba för hans företag. ”Waste of time”, sa han. ”Du jobbar ju med digitalisering. Tjänster via internet kommer aldrig fungera för arbetslösa. Speciellt inte för alla nyanlända som inte ens har en dator”. För att vara helt säker på min kapitulation tillade han ”Alla vet ju hur trögt det är på arbetsförmedlingen och för de flesta arbetslösa är det ju kört i alla fall, det skriver ni till och med själva i er årsredovisning”. ”Vad är det vi skriver i vår årsredovisning?” frågade jag mitt i en tugga. ”Att tre av fyra arbetslösa tillhör utsatta grupper och inte får jobb”, svarade han. Jag lade ifrån mig besticken, tog ett djupt andetag och började på något som skulle utveckla sig till en engagerad berättelse.

Vänta ett slag, började jag. Den statistik du refererar till beskriver arbetslöshetsläget under en dag. Det ger en bra bild av hur till exempel långtidsarbetslösheten utvecklas. Långtidsarbetslös kallar vi det om man är arbetslös mer än tolv månader, med undantag för ungdomar där vi sätter gränsen redan vid sex månader. Eftersom vi prioriterar dem som har som svårast att få jobb använder vi ofta den statistiken när vi informerar om vår verksamhet.

Men för att ge en rättvisande bild av våra kunder behöver vi ta hänsyn till hela flödet av in- och utskrivna. Under hela 2016 var till exempel ungefär 750 000 personer inskrivna som arbetslösa någon gång under året. Cirka 400 000 av dem gick ur arbetslöshet under året medan ungefär 150 000 var arbetslösa hela året. Utöver dessa har vi personer som INTE var arbetslösa. Med dem inräknade var ungefär en miljon personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen 2016. Det är de, plus alla de som använder till exempel Platsbanken utan att skriva in sig som utgör det totala kund-underlaget på sökande-sidan.  

När det gäller nyanlända så är det visserligen korrekt att de ofta inte har någon dator. Men istället använder de mobiltelefon och nyttjar internet minst lika mycket som infödda svenskar. Förresten är det allt fler i Sverige som huvudsakligen använder sin mobiltelefon för att använda internet istället för via dator. Detta framgår av Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet. Det är därför vi på Arbetsförmedlingen i första hand utvecklar våra nya internettjänster för mobilt användande. Apropå Svenskarna och internet kan du förresten i 2015 års rapport läsa att det är ganska få som uppger att de har “något funktionshinder eller problem som försvårar användningen av datorer och internet“. Det brukar annars vara en vanlig missuppfattning att de personerna har svårt att använda internet.

Men låt mig berätta något om hur vi på Arbetsförmedlingen tänker om framtiden. Kundernas internetvana och behovet av hög tillgänglighet ska leda till att man i större utsträckning kan nå oss direkt – var man än befinner sig och närhelst man än behöver det! På samma sätt som inom de flesta andra servicebranscher. Hittills har vår huvudsakliga servicekanal bestått av arbetsförmedlare på lokala kontor runt om i landet. Som komplement till dem har vi arbetsförmedlare i en nationell kundtjänst, som man kan ringa till, och så har vi våra tjänster på internet. Inom ramen för den stora förändring som vi kallar Förnyelseresan, vänder vi upp och ned på den logiken så att huvudkanalen blir via internettjänsterna och arbetsförmedlarna på Kundtjänst. Lokalkontoren finns kvar men blir det nya komplementet, enbart till för de kunder som verkligen behöver det. Vi tänker förstås på samma sätt för de kunder som är arbetsgivare. Fyra av fem nya jobb skapas i dagsläget på små eller medelstora företag. De företagen har särskilt stora behov av snabb service, på tidpunkter som passar dem. 

Inom de närmsta två åren tror jag att majoriteten av de nästan 200 000 personer som går från arbetslöshet till jobb inom sex månader aldrig kommer att besöka Arbetsförmedlingen fysiskt. Men för alla kunder gäller att kontakterna med myndigheten via internet kommer att öka markant, till glädje både för kunderna och oss.

Redan nu har vi en mängd goda exempel på användning av den digitala servicekanalen. Ta till exempel vår nya tjänst Rekryteringsträffar Online där arbetsgivare och arbetssökande träffas i ett kort videomöte. Eftersom varje möte innebär så lite nedlagd tid kan arbetsgivarna kosta på sig att även träffa kandidater som saknar dokumenterad erfarenhet och istället låta personlighet och mjuka kompetenser vara i fokus. Det gynnar verkligen dem som har kort utbildning, tunt CV, eller är nya i Sverige. Och så gynnar det arbetsgivarna förstås.

En annan spännande utveckling är Gig-ekonomin. Det handlar om att man gör ett kort ”gig” åt ett företag eller en annan privatperson utan att vara anställd. Även om frilans-begreppet med dess korta jobb funnits med länge så är det först nu i och med digitaliseringen som vi har förutsättningar att matcha dessa korta jobb på ett riktigt effektivt sätt. Det kommer innebära nya möjligheter för bland annat ungdomar och nyanlända att bygga upp sitt CV och sitt kontaktnät genom korta jobb.

Men vet du vad det absolut häftigaste med digitaliseringen är? Jo, att det är gratis att duplicera och distribuera tjänsterna. Så när vi bygger internettjänster som riktar sig till arbetslösa så kostar det inget extra att även erbjuda dem till dem som redan har jobb.

Min kompis satt tyst en stund, sedan sa han ”Du Erik, ni har inte behov av ytterligare en dataingenjör på Arbetsförmedlingen?”

/Erik Sandström, direktör Avdelningen digitala tjänster


Erik Sandström, Direktör Avdelningen digitala tjänster