17 maj 2017

Snabbare service för arbetsgivare

Arbetsförmedlingens förnyelseresa ska bidra till ökad kund- och samhällsnytta. Det sker genom att arbetssökande snabbare får arbete och att arbetsgivarna snabbare får arbetskraft. Det är roligt att kunderna uppmärksammar vår snabbare service. Birgitta Heijer, Regiondirektör Nord på skriver på bloggen idag.

Trevlig läsning!

Sedan några veckor kan arbetsgivare i hela landet få rekryteringshjälp utan att behöva kontakta Arbetsförmedlingen på orten. Nu erbjuder vi stöd i hela rekryteringsprocessen via webb, mejl eller telefon. Det är bara att ringa till Arbetsförmedlingen på telefon 0771-416416 så får man snabbt hjälp. Inga långa telefonköer här! Och öppettiderna är generösa; klockan 8-20 på vardagar och 9-16 under helger, ger totalt 74 timmar i veckan.

Satsningen är viktigt eftersom många av de som vänder sig till Arbetsförmedlingen är småföretagare som behöver kvalificerad hjälp när de ska anställa personal. De har ofta ont om tid för rekryteringar och många uppskattar att få hjälp av oss på tider som ligger utanför vanlig kontorstid – på tider som passar dem. Denna service är också intressant för arbetsgivare som rekryterar medarbetare över hela landet. Vi ser nu en snabbt ökad efterfrågan hos våra kunder, och de är nöjda. Så här skriver två av våra kunder:

”Hej igen, Nu är vi färdiga med rekryteringen så ni kan ta bort även den sista annonsen. Stort tack för hjälpen och ett trevligt bemötande och service!”

”Vi vill också framföra ett STORT tack till er på arbetsförmedlingen. Har fått mycket bra hjälp och service av er. Det skriver jag, då jag tidigare arbetat på SAS, under Jan Carlzons tid. Det var då mycket fokus på att ge våra kunder bra service. Ni matchar denna nivå. – Tack ska ni ha”

Jag är glad och stolt över det arbete som har gjorts inom Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda denna utökade service. Varje år sker hundratusentals rekryteringar genom Arbetsförmedlingen. Om vi kan förkorta arbetsgivarnas vakanstider bara med en dag, vilken samhällsekonomisk vinst!

Snabbare och bättre service med BankID

Alla arbetssökande som har e-legitimation, BankID eller mobilt BankID kan idag skriva in sig digitalt på arbetsförmedlingen.se. Sedan den 1 maj kan ny- och återinskrivna arbetssökande på ett 70-tal orter i landet, bland annat i mitt gamla hemlän Västerbotten, också välja att få service på distans när de skriver in sig på webben. Man får då sitt planeringssamtal med en arbetsförmedlare på telefon eller video. Under planeringssamtalet gör arbetsförmedlaren en bedömning av personens behov av stöd och förmedlingsservice. De som står nära arbetsmarknaden och som bara behöver grundläggande förmedlingsservice blir erbjudna att få all service på telefon och webben. De som behöver fördjupat stöd får det på en lokal arbetsförmedling.

Det är min förhoppning att alla ny- och återinskrivna arbetssökande i Västerbotten tar vara på denna möjlighet och ger oss feedback på hur det fungerar. Jag vet att Västerbottningarna har en hög digital kompetens och jag utgår från att de flesta kan använda e-legitimation av något slag. Mobilt BankID är vi ju många som använder när vi deklarerar, betalar räkningar, bokar läkarbesök eller swischar pengar.

Den utökade servicen kommer successivt att erbjudas alla arbetssökande i norra Sverige under 2017 liksom på några ytterligare orter i övriga Sverige. Under 2018-2019 kommer det bli möjligt för alla arbetssökande i hela landet att få tillgång till denna service.

Genom den här satsningen ska det bli enklare att nå arbetsförmedlingen och vi ska bli bättre på att möta olika kundbehov genom att snabbt, smidigt och effektivt ge enhetlig och likvärdig service i hela landet. Den skapar också förutsättningar att förbättra och fördjupa servicen på de ca 250 lokala arbetsförmedlingarna, för de som är långtidsarbetslösa och har extra svårt att få jobb.

Utökad service på telefon och webben är ett konkret exempel på hur vi gör Sverige rikare, genom att få människor och företag att växa.

/Birgitta Heijer