9 maj 2017

Att göra det till synes omöjliga

Idag skriver Arbetsförmedlingens IT-chef Filippa Jennersjö på bloggen.
Trevlig läsning!

Vi är inne i en ny tidsålder, den digitala eran. Vi står inför förändringar i världen i en takt vi har svårt att föreställa oss. Utvecklingen har aldrig gått så fort som nu och kommer aldrig mer gå så långsamt som nu. Mitt i dessa spännande, men utmanande och kittlande förutsättningar finns Arbetsförmedlingen. En av Sveriges största myndigheter, med brutalt lågt förtroende hos våra kunder och som just nu ligger långt efter i utvecklingen av digitala tjänster och med en modernisering av våra interna IT-verktyg som varit kraftigt eftersatta under en lång tid. Är det en till synes omöjlig uppgift att förflytta Arbetsförmedlingen in i denna oförutsebara framtid, den känslan är för mig inte helt långsökt.

Men som en av de största genom tiderna uttryckte det ”Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort” (Nelson Mandela).

Men det är en stor uppgift som kräver enorma insatser långt utöver det vanliga. Linjär extrapolering av utvecklingen inom Arbetsförmedlingen hittills kommer inte att räcka, så är det möjligt? Jag tänker - Exponentiell utveckling. Det finns massvis med spännande exempel att dra lärdom och inspiration från.

En av de stora konsultjättarna rådde tidigt 80-tal telecombolaget AT&T att inte ge sig in i mobilmarknaden för de gjorde det linjära antagandet att det skulle komma att finnas färre än 1 miljon mobiltelefoner i bruk år 2000. Det fanns 100 miljoner mobiltelefoner år 2000, dvs de missade med 10 000%.

Kartläggningen av människans genuppsättning startades 1990. Den planerades då att ta 15 år och kosta 6 miljarder dollar. 1997 hade 1 % kartlagts. Med ett linjärt antagande skulle det då ta 700 är att färdigställa. Resultatet blev istället en exponentiell utveckling och hela projektet blev klart 2001, under budget. Alltså en miss med 696 år relaterat det linjära antagandet.

Vad betyder då detta för oss på Arbetsförmedlingen och vilket förhållningssätt väljer vi? Vi måste naturligtvis utforska och nyttja ny teknik och anamma nya trender i vår omvärld så långt och snabbt det bara är möjligt. Vi måste inse att sökandet efter nästa optimala stabila läge är över och istället är konstant förändring det nya stabila. Sist men absolut inte minst, snarare tvärtom, och det största skälet till att jag just nu tycker Arbetsförmedlingen är en av de coolas arbetsplatser i Sverige, vi inser att allas fulla potential och kraft måste frigöras genom implementeringen av en helt ny ledningsfilosofi, med självledarskapet som den bärande parametern. Värderingar, varje individs förmåga att förstå helheten och förtroende ersätter kontroll och hierarkier. Autonomitet, kompetens och möjligheten att påverka hur jag utför mitt arbete ersätter standardiserade metoder och detaljerade instruktioner. Arbetsglädje, nyfikenhet och handlingskraft ersätter stress, upplevelsen av tvång och den paralyserande rädslan för att göra fel.

Eftersom min speciella passion är IT och teknik så på mitt språk innebär detta att alla mänskliga CPUer kickar igång, arbetar samtidigt och parallellt på full kapacitet och utväxlingen i organisationen blir enorm och det vi ser är ett kollektivt exponentiellt beteende. När vi lyckas med detta, då är jag fullständigt övertygad om att vi tillsammans kommer att åstadkomma det tillsynes omöjliga att som en katapult förflytta Arbetsförmedlingen in i framtiden. Då får Sverige och våra kunder, arbetssökande och arbetsgivare, den Arbetsförmedlingen de förtjänar och som kommer att vara så nödvändig när digitaliseringen i rasande fart transformerar och omformar hela arbetsmarknaden som vi känner den idag. Men den transformationen får bli ett nytt ämne för ett annat tillfälle.

/Filippa JennersjöFilippa Jennersjö, IT-chef Arbetsförmedlingen