4 maj 2017

Jobskills.se kan snabba på etableringen

Att nyanlända arbetssökande snabbt kommer i jobb är viktigt för landets fortsatta tillväxt och utveckling. Ett sätt att snabba på etableringen är att man redan som asylsökande kan förbereda sig inför ett eventuellt uppehållstillstånd.

Jobskills.se är ett nytt digitalt verktyg som asylsökande kan använda för att visa sin kompetens och beskriva sina tidigare erfarenheter på sitt eget modersmål. Det kan handla om alltifrån att kunna laga mat och snickra till att man har akademisk eller praktisk utbildning eller att man jobbat som ingenjör eller läkare i flera år.

Man kan välja att översätta sin kompetensprofil som då automatiskt blir på svenska. Den kan man sedan dela med arbetsgivare. I verktyget får man även hjälp med att se vad nästa steg kan vara för att kunna jobba med ett visst yrke i Sverige, till exempel validering av betyg eller en utbildning som behövs.

En första version av jobskills.se finns ute nu. I nästa version kommer arbetsgivare att ha möjlighet att söka efter den kompetens de behöver med hjälp av verktyget.

Arbetsförmedlingen har från och med i år i uppdrag att erbjuda kompetenskartläggning till de asylsökande, att utveckla jobskills.se har varit en del i det arbetet.

Just nu rekryterar och utbildar vi ett hundratal kundresurser över hela landet. Deras huvuduppgift är att träffa asylsökande och berätta om verktyget. De kommer att jobba tillsammans med Länsstyrelsen, Migrationsverket, kommuner och det civila samhället i regionen.

Tanken är att de som får uppehållstillstånd och har en kompetensprofil i verktyget har det med sig när de skrivs in på Arbetsförmedlingen. Det kan vara en bra start på vägen till arbete eller utbildning i Sverige.

Mer information om jobskills.se finns på webbportalen informationsverige.se. Där har myndigheterna samlad information till asylsökande och nyanlända om Sverige.


Generaldirektör Mikael Sjöberg