24 april 2017

Avgörande att se människors potential

Den här veckan skriver Maria Kindahl, direktör för Avdelningen Rehabilitiering till arbete, på bloggen. Trevlig läsning!

Upplevelser formar erfarenheter som förändrar perspektiv. För ett antal år sedan besökte jag en folkhögskola för studenter som hade teckenspråk som modersmål. Där fanns jag, med utbildning och lång yrkeserfarenhet men i sammanhanget helt oförmögen att nyttja mina kompetenser där jag befann mig. Det blev för mig tydligt hur kunskaper, kompetens och förmåga är något som formas och finns i ett sammanhang.

Sedan några veckor tillbaka är jag direktör för Avdelningen Rehabilitering till arbete. En kort tid som också format erfarenheter och perspektiv och det är därför spännande och roligt att i bloggen få berätta om några av mina första tankar kring de frågor som ligger mig varmast om hjärtat.

Vår förmåga, på Arbetsförmedlingen och i Sverige, att i varje person se potentialen – är och kommer att vara avgörande för framtiden. För mig är det kärnan i Arbetsförmedlingens uppdrag och i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Min bild är att mycket positivt hänt och händer kring möjligheten för personer med nedsatt arbetsförmåga att etablera sig på arbetsmarknaden men också att mycket viktigt arbete återstår. Också hos oss på Arbetsförmedlingen.

Häromdagen besökte jag vår hemsida för att söka information. För en stund förbyttes min roll, jag var kund och slogs av vikten av digital utveckling och förändring. Det handlar om allt från hur vi tillgängliggör information i olika kanaler, hur vår webbsida behöver bli mer användbar med information kring vad en funktionsnedsättning kan innebära och vilket stöd vi kan bidra med för såväl arbetsgivare som individ.

Men faktum är att varje vecka, året runt, lämnar också ungefär 1000 personer med funktionsnedsättning arbetslöshet för ett arbete. Det är oerhört positivt, men naturligtvis vill vi mera! Det märks inte minst i engagemanget bland Arbetsförmedlingens medarbetare och chefer för det förnyelsearbete som pågår inom myndigheten.

I Stockholm arrangerar Arbetsförmedlingen just i dag det stora eventet ”Se kraften”.  För Star Wars-entusiaster kan det snabbt uppstå associationer till ”The force”- och det ligger en hel del i det. Kärnan i ”Se Kraften” handlar om alla människors inneboende kraft som kan göra Sverige rikare om den synliggörs och matchas rätt. Vid eventet finns många arbetsgivare som vill förmedla fördelarna med att få upp ögonen för den outnyttjade kompetensen och den vinst det inneburit att inkludera personer med olika funktionsnedsättningar vid rekryteringen.

Andra positiva initiativ handlar om hur ungdomar med ohälsa eller funktionsnedsättning får möjlighet till arbete eller utbildning genom att Arbetsförmedlingen bildar team tillsammans med kommuner, Landsting/regioner och Försäkringskassan.

Vår resa handlar om att lyfta nära samverkan och kundens möjlighet att ta ansvar tillsammans med oss. Det är tillsammans vi lyckas!

Maria Kindahl


Maria Kindahl, direktör Avdelningen Rehabilitering till arbete