18 april 2017

Varje rekrytering är en möjlighet till utveckling och förbättring

Idag skriver Mattias Buvari, regiondirektör Syd, på bloggen. Trevlig läsning!

Arbetsförmedlingens vision är att vi ska göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Det är med den ambitionen som medarbetare och chefer går till jobbet på Arbetsförmedlingen varje dag. Det är med den ledstjärnan som vi dagligen har tusentals kontakter med arbetsgivare. Det är med den målbilden som vi driver vår förnyelseresa.

I den allmänna debatten och inte minst genom mediabilden kan man ibland få känslan av att vi inte har några kontakter med arbetsgivare. Den bilden är inte korrekt. Även om vi både kan och kommer att bli än bättre, så har vi hundratusentals arbetsgivares förtroende att hjälpa till med deras rekryteringar. Bara under det första kvartalet 2017 har arbetsgivare anmält drygt 300 000 lediga jobb till oss. Allt tyder på att det under året kommer att anmälas över en miljon lediga jobb till Arbetsförmedlingen. Då det är arbetsgivaren som avgör om de ska nyttja arbetsförmedlingens tjänster betyder det att vi får förtroendet från många arbetsgivare att medverka till deras utveckling. Vi löser inte alla rekryteringar. Det är inte bra, men heller inte förvånande då efterfrågan på kompetens ofta även finns inom områden där det råder direkt brist på personer som har den efterfrågade kompetensen. Likväl har drygt 130 000 människor som är registrerade hos Arbetsförmedlingen fått någon form av lönearbete under första kvartalet 2017.

Vi har tagit flera viktiga steg inom ramen för förnyelseresan i syfte att utveckla och förbättra våra relationer med arbetsgivarna. Listan på konkreta förbättringar kan göras lång men jag väljer att lyfta några konkreta exempel.

Vi avsätter i dag mer resurser till arbetet med arbetsgivare. En central del av det är att vi bygger upp förmågan att möta arbetsgivarna på deras villkor. Inte minst sker det genom den digitala utvecklingen. Genom webbinarier, smartare matchningsverktyg och förbättrad hemsida kan arbetsgivare hitta kandidater och hämta hem den information som de behöver för att underlätta sin kompetensförsörjning. Vår tanke är att vår service ska vara tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt helt oberoende av våra öppettider på kontor. Inte minst uppskattas det av mindre företagare som ofta sköter rekryteringar utanför kontorstid.

För de arbetsgivare som vill ha mer stöd i sina rekryteringar erbjuder vi med start i april möjligheten att på generösa öppettider få konkret matchningshjälp via vår kundtjänst. Bland annat ger de företag som rekryterar på flera orter samtidigt möjlighet att lättare hålla ihop den processen. Självklart innebär de generösa öppettiderna möjligheter att ha kontakter med våra medarbetare på kundtjänst utanför vanliga kontorstider.

Samtidigt som vi bygger ut våra digitala tjänster och service via telefon utvecklar vi också våra lokala förmedlingar. Ett konkret exempel är att vi hittills rekryterat drygt 100 företagsrådgivare. Tanken utöver det interna perspektivet - att utveckla metoder och stödja sina kollegor- är att dessa medarbetare bland annat ska finnas med i olika företagarnätverk. Dels för att bidra med sin expertkunskap om arbetsmarknaden, dels för att öka vår förståelse för de behov som finns hos arbetsgivare. Det kan exempelvis leda till bättre arbetsmarknadsutbildningar. Allt i syfte att underlätta för arbetsgivare att hitta personal.

Även om vi redan idag har utvecklat vårt arbete med att hjälpa arbetsgivare med deras kompetensförsörjning så är vi inte nöjda. Därför kommer vi satsa än mer på att finnas med i olika nätverk, att utforma arbetsmarknadsutbildningar mer i samspel med arbetsgivare och att öka samarbetet med det reguljära utbildningsväsendet. Genom utveckling av både de digitala verktygen och lokala Arbetsförmedlingen ökar vi vårt samarbete med arbetsgivarna på deras villkor. Därigenom kan vi tillsammans göra Sverige rikare.

/Mattias Buvari


Mattias Buvari, Regiondirektör Syd