31 mars 2017

Ny planering ger kunden ökat inflytande

Jag är stolt över att vi under april börjar rulla ut ett nytt digitalt planeringsverktyg internt som på sikt ökar den arbetssökandes möjlighet att själv planera vägen till jobb. Den nya planeringen kommer under året att ersätta dagens handlingsplan - alltså det dokument som upprättas av Arbetsförmedlingen när man skriver in sig. Det är en stor och konkret förändring vi gör just nu för att förbättra för våra kunder.

Enklare att aktivitetsrapportera

Istället för att följa den idag ofta ganska statiska handlingsplanen, kommer den arbetssökande själv eller tillsammans med arbetsförmedlaren kunna uppdatera och lägga till aktiviteter i planeringen allteftersom. Detta är vad kunderna berättat för oss att de önskar – de vill ha mer inflytande över sin planering. På vår webbplats blir det enkelt att ta del av de tjänster och aktiviteter som Arbetsförmedlingen erbjuder. Det kommer också vara kopplat till aktivitetsrapporten – vilket gör det enklare för den inskrivna att redovisa sitt jobbsökande.

Delaktighet - viktigt för att få ett jobb

Delaktighet ökar möjligheten att påverka situationer. I perioder då man är arbetssökande är jag övertygad om att den egna möjligheten till delaktighet i processen har en stor betydelse för resultatet. Att öppna upp och verkligen släppa in våra kunder i sina egna ärenden är därför en viktig del av Arbetsförmedlingens pågående förnyelse. Vårt mål är att kunden inte ska vara ett ärende hos oss. Kunden ska istället ha ärenden hos oss.

Så – nu rullar vi ut det digitala planeringsverktyget. Först blir det tillgängligt för våra arbetsförmedlare – så att de hinner lära sig verktyget och upptäcka buggar och brister som behöver åtgärdas. I höst släpps det på för alla inskrivna kunder via ”Min sida” på Arbetsförmedlingen.

Trevlig helg!

Mikael