10 februari 2017

Vi vill bli bättre på att bli bättre

Idag skriver Eva-Lisa Höglund på bloggen. Hon är en av Arbetsförmedlingens tre regiondirektörer och ansvarig för region Mitt.

Trevlig helg!

Att kontinuerligt utveckla och förbättra både sitt eget ledarskap och verksamheten är otroligt inspirerande men det är också en rejäl utmaning. Att varje dag utmana sig själv, vara sitt bästa jag, ta ansvar för den egna utveckling och systematiskt förbättra sin del av verksamheten är viktiga grundpelare i vårt utvecklingsarbete. Att förbereda sig inför morgondagens utmaningar i verksamheten är inte enkelt men vem om inte jag själv skulle i så fall göra det. Självledarskapet utgör grunden i vår ledningsfilosofi och berör alla som arbetar hos oss. Genom Självledarskapet vill vi få fram våra medarbetares fullas potential. Jag är övertygad om att ledarskapet, oavsett om man är chef eller inte är nyckeln för att lyckas med den utveckling som vi håller på att genomföra på Arbetsförmedlingen. Vi kallar det Förnyelseresan och det är genom den vi tar ett helhetsgrepp kring myndighetens utveckling.

Vi ska bli bättre på att ta tillvara våra kunders, samarbetspartners och medarbetarens förslag till hur vi kan göra Arbetsförmedlingen bättre. Därför genomför vi dialoger med våra kunder för att få värdefull kunskap om vad vi behöver utveckla. Vi är måna om att alla små och stora förbättringar ska skapa större nytta för dig som kommer i kontakt med oss. Det är det vi menar med att jobba med ständiga förbättringar i vardagen. Vi vill helt enkelt bli bättre på att bli bättre.

Jag får då och då höra att det är krångligt att komma i kontakt med oss och att det är otydligt vad vi kan hjälpa till med. För dig som är arbetsgivare har vi därför utökat med fler medarbetare som jobbar med företagsrådgivning och än fler kommer det att bli under året. I Stockholm har vi startat ett särskilt Arbetsgivarcenter för att bättre kunna möta den starka efterfrågan som finns just nu på våra tjänster. För dig som söker arbete har vi utvecklat våra digitala tjänster. Du kan t e x ta del av våra webbinarier, filmer och poddar. Du skriva in dig i lugn och ro hemifrån och boka ditt besök hos oss på nätet. Nu fortsätter vi att utveckla våra Digitala tjänster och utökar vår Kundtjänst så att du ska ha fler valmöjligheter när och hur du vill kontakta oss, oavsett om du ska rekrytera nya medarbetare eller söker nytt jobb.

 Arbetsförmedlingens förnyelseresa innebär flera stora förändringar som kommer att påverka både hur vi jobbar och hur vi levererar våra tjänster i framtiden. Vi kommer att möta våra kunder på nya sätt och i nya kanaler. Exakt hur Arbetsförmedlingen kommer att se ut i framtiden är naturligtvis väldigt svårt att sia om eftersom vi är starkt beroende av hur utvecklingen runtomkring oss ser ut. Den snabba IT-utvecklingen kommer att ge avtryck på Arbetsförmedlingen och skapa nya möjligheter och utmaningar. Den kommer också att ställa krav på att vi utvecklar våra fysiska möten och anpassar dom bättre efter våra kunders individuella behov. För att vi ska lyckas med det är det nödvändigt att vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra kunder, det gör vi i våra Växthus.

Till sist vill jag nämna att jag ofta möter människor med mycket innovation och skaparkraft bland våra medarbetare, samarbetspartners och kunder. Det är det som gör mig övertygad om att vi kommer att lyckas med vår Förnyelseresa även om vägen ibland kommer att vara lite krokig och kanske även innebära en och annan dikeskörning. Men den som aldrig gjort något misstag har aldrig provat något nytt, som en Albert så klokt en gång utryckte det!

Välkommen med på vår förnyelseresa, tillsammans kan vi utveckla en av Sveriges viktigaste myndigheter!

Eva-Lisa Höglund