25 januari 2017

Vi bygger Arbetsförmedlingen på stärkt kompetens

Idag skriver Arbetsförmedlingens Förvaltningsdirektör Anders Persson på bloggen. Trevlig läsning!

Arbetsförmedlingen ska bli en attraktiv och utmanade arbetsgivare, en självklar expertmyndighet och en myndighet med god förvaltningskultur. Det är tre av våra fem strategiska mål som backar upp visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

En av de viktigaste möjliggörarna för att nå målen och lyckas med förnyelsen av Arbetsförmedlingen är vår kompetensutveckling. Under 2016 och 2017 satsar vi stort på utveckling av våra medarbetare genom ett kompetenslyft inom arbetsmarknadskunskap, kommunikation, god förvaltning och verksamhetsutveckling. På Arbetsförmedlingen tror vi på att medarbetarnas kompetens är nyckeln till framgång.

Jag ser att vi nu utvecklar lärandet och bygger upp en proaktiv lärandekultur inom Arbetsförmedlingen. För att lyckas med det jobbar vi också med att skapa en kultur och stimulera ett ledarskap som uppmuntrar till ständig utveckling av kompetensen också i vardagen. Att nå framgång med Kompetenslyftet innebär inte bara att vi använder det som en hävstång för att utveckla verksamheten, utan även ett sätt att förbättra arbetsmiljön.

Låt mig ta ett exempel; På Arbetsförmedlingen i Gävle arbetar det 160 medarbetare. Kontoret står inför flera utmaningar, bland annat höga sjuktal bland medarbetare samt är beläget i en region som har hög arbetslöshet. När man skulle börja arbeta med Kompetenslyftet på kontoret i Gävle såg man tidigt att detta var något man ville satsa helhjärtat på, framförallt när man såg att det i grund och botten handlar om hur vi mår på arbetsplatsen och om delaktighet och trygghet i yrkesrollen.

Detta är något även jag ser som avgörande, vikten av att människor har möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation för att känna motivation och tillfredsställelse i arbetet. Här fyller den nya ledningsfilosofin inom myndigheten en viktig funktion i den kulturförflyttning som är nödvändig för att skapa goda resultat och ökat förtroende.

Kompetenslyftet som utbildningssatsning omfattar alla anställda och intresset är stort för alla de olika insatser och dialogträffar som finns. Detta ser jag i flera delar av organisationen, ju fler som ansluter sig, desto fler lockas att följa efter. Det som händer tack vare alla insatser, dialogträffar och inte minst de vardagliga samtalen som numera ofta kretsar kring dessa frågor – är att arbetsmiljön faktiskt blir bättre. Samtalen blir mer konstruktiva. Kompetenslyftet intar en väldigt naturlig roll som till exempel dialogfrämjare inom ramen för myndighetens ledningsfilosofi och värdegrund.

Extra roligt är att Kompetenslyftet till stor del sker genom nya sätt att lära sig tillsammans med sina kollegor på kontoret, genom webbinarier och självstudier ”e-lärande”. Men fortfarande har vi så klart också vanliga utbildningar där miljöbyte, inspiration och dialog med nya kollegor är det viktiga. Sättet vi numer bedriver kompetensutveckling är helt enkelt ett bra kvitto på att vi håller på att bli en digitaliserad och modern myndighet.

Hur gick det då för kontoret i Gävle? Jo, under förra året så sänkte de sjukfrånvaron från 6,8 till 6,3 procent. Så att investera i kompetens ger friskare medarbetare.

Sammanfattningsvis tycker jag vi har påbörjat en spännande resa där vi redan nu kan se att vi har valt rätt väg, inom många områden. Genom att fler och fler medarbetare och chefer, för var dag som går, ökar sin kompetens och arbetar mer i dialog, förbättrar inte bara arbetsmiljön på kontoren utan också hur vi bemöter våra kunder. Det inspirerar mig och ger mig kraft i det fortsatta arbetet att höja förtroendet för Arbetsförmedlingen. Du vill väl också vara med på vår resa? Se mer på https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss.html