23 januari 2017

I sanningens ljus spricker trollen

Idag kom senaste numret av Arbetsförmedlingens personaltidning "På Jobbet" från tryckeriet. Jag ber att få dela krönikan som jag skriver.

/Mikael

Ibland är det svårt att föreställa sig tiden före Internet. Om man exempelvis ville ha reda på antal stjärnor i Vintergatan, eller årtalet då romarriket föll - hur gjorde folk? 

Det fanns förstås uppslagsverk, men det var inte möjligt att släpa med sig dessa tunga band överallt. Jag läste någonstans att den Colombianske nobelpristagaren Gabriel Garcia Marques, som var beroende av uppslagsverk i sitt skrivande, hade en uppsättning av sin favoritencyklopedi på alla de ställen där han hade för vana att skriva.

Idag är i princip all kunskap som människan har producerat tillgänglig för alla som har tillgång till Internet - den exakta höjden på berget Kilimanjaro, titlarna på alla verk av Hemingway, är bara ett par klickar bort.

Men samtidigt som all kunskap är lättåtkomlig, florerar en massa falska uppgifter på nätet och sprids som löpeld via sociala medier. Och det är inte bara på skoj. Dessa falska uppgifter påverkar tyvärr viktiga skeenden för våra samhällen. Enligt seriösa bedömare har fejkade nyheter haft en stor betydelse för utgången av presidentvalet i USA. 

Föroreningen av den faktabaserade sanningen genom fabricerade uppgifter och nyheter har blivit ett så pass stort problem att forskare har en egen benämning för fenomenet, det postfaktiska samhället - ett samhälle där objektiv fakta spelar en underordnad roll för vad människor tycker. Ett samhälle där det kritiska tänkandet, som ligger till grund för den västerländska civilisationen, tappar mark. Ett samhälle där likasinnade lever i sina egna verklighetsbubblor. 

Visst har det alltid funnits människor som tror på att jorden är platt, men de postfaktiska sanningarna har accentuerats radikalt genom nätbaserade sociala medier. 

I det läget har våra myndigheter en oerhört viktig roll för att sprida faktabaserad kunskap inom det egna området. För Arbetsförmedlingens del handlar det om kunskap om arbetsmarknaden. Det är inte bara i USA som fabricerade samhällsfakta sprids hejdlöst, i den infekterade migrationsdebatten är det inte ovanligt med falska uppgifter och påståenden om tillståndet för landet och arbetsmarknaden. 

I det postfaktiska samhället har Arbetsförmedlingens expertkunskaper blivit än mer viktigare för en faktabaserad debatt och ett nyktert beslutsfattande om den svenska arbetsmarknaden. 

Mikael Sjöberg


Faksimil Mikael Sjöbergs krönika i tidningen På Jobbet