18 januari 2017

Samarbetet med kommunerna avgörande

Idag skriver Birgitta Heijer på bloggen. Hon är regiondirektör för norra Sverige och ansvarar för verksamheten i de fem nordligaste länen samt för Kundtjänst och annan nationell service.

Trevlig läsning!

Näringslivet och offentlig sektor i norra Sverige behöver arbetskraft! Genom samverkan, digitalisering och utbyggd kundtjänst ska Arbetsförmedlingen och andra myndigheter göra hela Sverige rikare! Det är roligt och spännande att bidra i detta arbete.

Näringslivet i norra Sverige ser positivt på framtiden och många arbetsgivare har planer på att utöka personalstyrkan. Inom offentlig sektor råder brist på arbetskraft på grund av stora pensionsavgångar. Samtidigt har merparten av de som nu är arbetslösa en svag ställning på arbetsmarknaden och saknar den efterfrågade kompetensen.  Här vill jag vara med och göra skillnad. Vi på Arbetsförmedlingen vill göra hela Sverige rikare och få människor och företag att växa! Men vi kan inte göra detta på egen hand. Vi vill samarbeta och samverka!

Kommunerna är en av våra viktigaste samverkanspartner. Vi har träffat överenskommelser med dem om samarbete för att ungdomar ska komma i arbete. Med kommunerna har vi också överenskommelser om att samverka om personer som är nyanlända och som finns inom det så kallade etableringsuppdraget. Det här samarbetet utvecklar vi under 2017, liksom samarbetet med länsstyrelserna som också har en viktig roll att spela.

Men det räcker inte. Statliga myndigheter har fått regeringens uppdrag att erbjuda praktikplatser och moderna beredskapsjobb för att underlätta för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. För att få fart på detta har vi på Arbetsförmedlingen bjudit in representanter för statliga myndigheter för att berätta mer om hur vi tillsammans kan bidra. Därmed kan de utrikesfödda och andra personer med svag ställning på arbetsmarknaden få viktig arbetslivserfarenhet. På sikt kan de ta de jobb som företag, kommuner och landsting behöver bemanna och därmed bidra till att lösa kompetensbristen.

Med kommuner och statliga myndigheter vill vi också samarbeta för att säkerställa en god tillgänglighet. Vi vill samlokalisera oss, där det är möjligt. I norr är avstånden långa och vi vill tillgodose dem som föredrar att få stöd från Arbetsförmedlingen på vår webbplats eller via telefon. Under de närmaste tre åren kommer vi att bygga ut vår telefonsupport rejält, också på andra språk. Allt fler kunder ska kunna sköta sina ärenden där och när det passar dem bäst. Det kommer att bli ett bra stöd och komplement till den omfattande digitala utvecklingen och utbyggnaden som pågår inom myndigheten. Vi är inne i en väldigt rolig och spännande förnyelseresa! Ni följer väl jobbpodden, och utvecklingsbloggen? Om inte, är det hög tid. Här hittar du Utvecklingsbloggen.  

/Birgitta Heijer