11 januari 2017

Utvecklingssatsningarna börjar ge utdelning

Idag skriver Clas Olsson, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen på bloggen.

Trevlig läsning!

Arbetsförmedlingens förnyelseresa är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram för att förvandla Arbetsförmedlingen till en modern myndighet som levererar bra resultat och åtnjuter stort förtroende hos våra kunder och hos medborgarna. Den utgör en helhet där alla delar behövs. Det kan därför vara lite vanskligt att lyfta ut vissa delar och säga att de är viktigare än andra. För egen del måste jag ändå medge att jag har några favoriter, saker som känns lite extra viktiga för att vi ska lyckas med helheten. Jag tänkte dela med mig av dem här.

Den första är digitaliseringen. Vi har länge försummat att investera i utvecklingen av digitala självservicetjänster och bra digitala arbetsverktyg för våra medarbetare. Nu är vi på gång. Betydande investeringar har gjorts i att bygga upp vår förmåga på området, bl.a. genom att inrätta avdelningen Digitala tjänster och att organisera om och bygga ut IT-avdelningen. Under det senaste året har vi dessutom börjat se frukterna av de investeringarna. Vi har lanserat flera nya digitala självservicetjänster och fler kommer att komma. Den som ligger mig allra varmast om hjärtat är den nya matchningstjänsten som lanserades i höstas. Det här är arbetsförmedlingens kärnuppdrag - att tillhandahålla en moderna digital tjänst för att synliggöra lediga platser och CV:n och att matcha dem mot varandra. Nu har vi det. Det betyder inte att allt är frid och fröjd. Vi har fått en hel del kritiska synpunkter på den nya tjänsten i samband med lanseringen, och det återstår en del arbete innan vi har hanterat de synpunkterna. Men i längden är jag övertygad våra användare kommer att uppskatta den nya matchningstjänsten. Den är en viktig milstolpe i vår digitalisering, inte minst för att platsbanken är vår i särklass största kanal för kundkontakter.

En annan viktig del av förnyelseresan är den kunddrivna verksamhetsutvecklingen, som omfattar kundresor och växthus. För mig är det kunddrivna arbetssättet en jätteviktig kulturell förändring, där vi går från att tänka inifrån och ut (vi gör det som funkar för oss) till att tänka utifrån och in (vi gör det som funkar för kunden).  Därför kändes det också extra roligt, när vi inom loppet av några veckor i höstas tilldelades två olika priser för vårt arbete med att utveckla självinskrivning med bokade besök med hjälp av den kunddrivna metodiken. Det är ett erkännande av att Arbetsförmedlingen inte bara gör något bra, utan också kan tjäna som förebild för andra.

En tredje sak som jag känner lite extra för är hur vi investerar i våra medarbetare. Att medarbetarna är vår viktigaste resurs kan kännas som en sliten klyscha, men det gör det inte mindre sant. Uppdraget som arbetsförmedlare (och specialist) är komplext. En akademisk examen är en bra grund att stå på, men det räcker oftast inte. Det finns inga högskoleutbildningar som utbildar färdiga arbetsförmedlare. Det behöver vi göra själva. Mot den bakgrunden är det bekymmersamt att vi inte har satsat mer på att rusta våra nya medarbetare för uppdraget. Introduktionsutbildning har rustats ned under en lång tid och vi har inte fyllt på med tillräckliga insatser under den fortsatta anställningen. Ett första steg mot att reparera de bristerna har vi tagit genom det kompetenslyft som lanserades i början av 2016. Nästa steg är att se över introduktionsutbildningen. Det arbetet pågår och jag hoppas att det kommer att leda till ett beslut i början av året.

En alltmer digitaliserad arbetsförmedling, med medarbetare som är väl rustade för sitt uppdrag och som arbetar kunddrivet, borde kunna ta oss en bra bit på vägen mot förnyelseresans mål.