5 januari 2017

Gott nytt år Arbetsförmedlingens förnyelseresa!

I dag summerar Arbetsförmedlingens organisationschef Thomas Ericson Förnyelsresans gångna år och blickar framåt.

Trevlig läsning!  

En av Sveriges största och viktigaste myndigheter – Arbetsförmedlingen – håller på att förnyas i grunden. Förnyelsen omfattar hela myndigheten och syftar till att uthålligt och långsiktigt öka Arbetsförmedlingens kund- och samhällsnytta.

Förnyelseresan inleddes våren 2014 och ska ta Arbetsförmedlingen in i framtiden - den konkreta förflyttningen av myndigheten är i full gång och involverar myndighetens samtliga chefer och medarbetare. Engagemanget är stort i hela organisationen.

När nu Arbetsförmedlingens Förnyelseresa tar klivet i in i ett nytt spännande år kan det vara på sin plats att summera och sammanfatta var vi står i utvecklingsarbetet och påminna om vad det egentligen handlar om. Så häng med på några korta bloggrader och få full koll på vad Förnyelseresan handlar om.

Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete benämns Förnyelseresan och handlar dels om att myndigheten levererar tjänster med nya metoder och i nya kanaler. Dels om att chefer och medarbetare förhåller sig till kunder och varandra på ett nytt sätt. Den förändring som sker av Arbetsförmedlingen innefattar därmed såväl ett kulturellt som ett strukturellt/digitalt systemskifte. Kanske är Arbetsförmedlingens Förnyelseresa den mest omfattande och komplexa förändringsprocess som genomförs inom offentlig förvaltning idag.

Ett flertal omfattande åtgärder, har genomförts för att stärka och utveckla myndigheten. Uppbackade av såväl ledarskapsutveckling som internt kompetenslyft har ny vision, värdegrund, ledningsfilosofi och styrmodell banat väg för en ny kultur i myndigheten.

Flertalet genomgripande och mer strukturella utvecklingsaktiviteter har också påbörjats och är i full gång, bl. a. genom att ett modernt tjänsteinnehåll utvecklats med nya arbetssätt och verksamhetsprocesser. Digitaliseringen integreras i snabb takt i verksamheten och våra tjänster levereras på fler sätt än tidigare. Utvecklingen leder till att kunder och medarbetare får tillgång bättre digitala verktyg samt att dessa i högre utsträckning används på ett ändamålsenligt sätt.

En samlad bedömning är att det går bra för Arbetsförmedlingens förnyelsearbete. Det bekräftas också av externa granskningar från bl a Statskontoret. Det här stärker oss att fortsätta på inslagen väg och att det lönar sig att hålla i och hålla ut i utvecklingsarbetet.

Jag och många med mig är fantastiskt stimulerade av att vara med och bidra till den här förändringen och att den blir verklighet. När vi nu går in i 2017 och ska avlägga våra nyårslöften blir mitt att fortsätta arbeta för en utveckling av Arbetsförmedlingen så att vi bidrar till att ännu fler människor och företag kan växa.

Thomas Ericson


Organisationschefen Thomas Ericson