12 december 2016

Expertmyndighetens roll allt viktigare

Jag har bjudit in Arbetsförmedlingens ledningsgrupp att skriva på bloggen. Först ut är analysdirektören Annika Sundén.

Trevlig läsning!

Mikael

Under hösten och mina första månader som analyschef har jag hamnat i många samtal och diskussioner med vänner och bekanta om arbetsmarknaden: det har handlat om hur dottern eller sonen lätt hittade jobb efter skolan, att det har varit svårt att rekrytera personer med it-kompetens till den egna arbetsplatsen och om hur läget egentligen ser ut för de nyanlända på arbetsmarknaden. Och hur kan långtidsarbetslösheten öka samtidigt som allt fler personer får jobb? Diskussionens vågor på middagarna har ibland gått höga när vi talat om ungdomsarbetslöshet, sysselsättning och etableringen av nyanlända – viss fakta har mina kompisar koll på, annat inte.

Helt klart är att arbetsmarknaden engagerar. Och i samtalen blir det tydligt för mig att Arbetsförmedlingens strategiska mål att vara den självklara experten på arbetsmarknaden kommer att bli allt viktigare. Vi behöver visa hur det ser ut på arbetsmarknaden nu och i framtiden, kunna beskriva och förklara, och visa vad effekten av olika insatser är. Vi jobbar med det på många sätt; det handlar bland annat om att fånga vad som sker i omvärlden på ett systematiskt sätt, ställa de relevanta frågorna för att kunna beskriva utvecklingen framåt och att utvärdera och följa upp våra arbetssätt med vetenskapliga metoder. Men lika mycket om att omsätta våra resultat i konkreta åtgärder i vår verksamhet och kommunicera våra resultat på ett tydligt sätt till arbetssökande och arbetsgivare.  

Ett av verktygen för att beskriva och förstå arbetsmarknaden är våra prognoser, både på makro- och mikronivå. Förra veckan publicerade vi arbetsmarknadsutsikterna för 2017 och 2018 och en viktig slutsats från rapporten är att Sverige sedan finanskrisen har varit helt beroende av tillskottet av utrikes födda på arbetsmarknaden för att växa och att det också kommer att vara avgörande för utvecklingen framåt. Vi gör också yrkesprognoser och där visar vi framtidsutsikterna för olika yrken och vilka kompetenser som arbetsgivare kommer att efterfråga. Men vi berättar även vad olika yrken innebär – vad gör man på jobbet om man är grävmaskinsförare eller användbarhetsexpert. Så att informationen blir praktiskt användbar. I ett internationellt perspektiv ligger vi långt framme – OECD publicerade nyligen en rapport där de berömde vårt prognosarbete.

Framåt kommer vi att fortsätta utveckla analysarbetet och hur vi presenterar det. Digitalisering och ny teknik ger oss stora möjligheter. Vi har redan appen Yrkesguiden med där information från yrkesprognoserna och yrkesbeskrivningarna ges på ett lättillgängligt sätt och där våra kunder vill ha den.  Och med Big Data, artificiell intelligens och visualisering kan vi göra mer för att förklara hur arbetsmarknaden fungerar, bygga scenarier för framtiden och för att visuellt visa hur det kan vara brist på arbetskraft samtidigt som långtidsarbetslösheten ökar.

/Annika Sundén