12 oktober 2016

Förnyelseresans andra etapp är här

Hej!

Idag ber jag att få dela den krönika som jag skrev till det rykande färska numret av Arbetsförmedlingens personaltidning "På Jobbet".

Trevlig läsning!
Mikael

"Reformeringen av Arbetsförmedlingen – Förnyelseresan – har nu verkat i 2,5 år. Förnyelseresan är grundligt förankrad i vår organisation och utgör ett mångsidigt och levande inslag i vår arbetsvardag. Det är de främsta förklaringarna bakom de goda omdömen som reformarbetet hittills har fått av externa granskare. Den viktigaste utgångspunkten för Förnyelseresan var det stora utvecklingsunderskott som präglade myndigheten i sin helhet. Allt från ledningens styrning till den undermåliga digitaliseringen av våra tjänster. Målet, som vi satte upp tillsammans, är att utveckla en modern och effektiv myndighet, skapa större kund- och samhällsnytta och bli en attraktiv arbetsgivare.

När vi denna höst successivt inleder den andra etappen av Förnyelseresan finns det anledning att reflektera över vad vi har åstadkommit hittills och vad som kommer att utmärka Förnyelseresan framöver.

Förnyelseresans första etapp handlade om att identifiera och analysera problem och brister samt starta reformarbeten för att komma ifatt det stora utvecklingsunderskottet utan att tappa fokus på det dagliga arbetet. Under denna tid har vi tagit fram och implementerat en ny vision, värdegrund och ledningsfilosofi. Vi har inlett en kraftig utbyggnad av våra digitala tjänster och lanserat digital inskrivning och möjlighet att boka möten via webben. En jobbpodd har startats och vi arrangerar 2-3 livesända seminarier i veckan, så kallade webbinarier, med tips som hjälper arbetssökande framåt. Ett omfattande arbete har inletts för att förbättra kvaliteten i vår service till arbetsgivare. Detta är bara ett axplock.

Förnyelseresans reformanda och konkreta utvecklingsinitiativ återspeglas nu också i vår kärnverksamhet. Vi har vänt på kurvorna, förbättrat våra resultat och skapar större samhällsnytta. Volymerna för arbetsmarknadsutbildningar ökar och fler går till arbete efter utbildning, för att ta ett exempel. Den andra etappen av Förnyelseresan kommer att bli mer av en skördetid. Vi ska bärga det vi har sått: nya digitala tjänster, ett utvecklat arbetsgivararbete, ett systematiserat arbetssätt med nyanlända, långsiktig tjänsteutveckling, ständiga förbättringar i vardagen…

Andra etappen kommer också präglas av en tydligare och nära koppling till kärnverksamheten, med fokus på bättre resultat och större kund- och samhällsnytta. Det som är själva syftet med Förnyelseresan.

Mycket återstår, men vi är på rätt väg."