2 september 2016

Ny entré till Arbetsförmedlingen

Att kunna mötas i cyberrymden skapar möjligheter. I en framtid kan jag se hur alla kan få tillgång till ett helt arbetsförmedlingskontor på den egna skärmen. Sedan i februari driver vi piloten Digitala Arbetsförmedlingen för kunder i Luleå och Östersund. Försöket är så lyckat att vi inom kort öppnar upp för fler kunder. Idag har jag bjudit in Carina Lindström, chef på Arbetsförmedlingen som leder arbetet med piloten, att gästblogga. Så trevlig läsning!

/Mikael Vi har flyttat entrén till Af – ett led i arbetsförmedlingens förnyelse

Arbetsförmedlingen förknippas ofta med sin logga och de lokaler man har sett eller besökt någonstans i centrum på den ort där man bor.

Från 1 februari i år, har vissa kunder i Luleå och Östersund fått en ny entré till Arbetsförmedlingen. Istället för att träffa oss i våra lokaler får kunderna information, stöd och coachning genom personliga möten på distans via telefon-, chatt eller videomöten.

En första kundundersökning som vi gjorde i juni ger ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll. Vår förändring är efterlängtad av kunderna. Undersökningen visar att vi upplevs som en mer modern myndighet som erbjuder tjänster och aktiviteter på distans, utan att för den skull lämna någon som behöver stöd i sticket. Kunderna upplever hög tillgänglighet och tycker att servicen är mycket god. Så många som 96% av de tillfrågade skulle tipsa andra om det här”.

Vi har också överraskats av hur många kunder som tycker att vi på detta sätt blir mer effektiva som myndighet: ”Det sparar tid för både mig som arbetssökande och för personalen på Arbetsförmedlingen” och ”Det innebär att mer tid kan användas lokalt till de som behöver mer stöd” - är två exempel på kunders kommentarer. Det är också ett av syftena med vår pilot – att genom anpassad och differentierad service utifrån kundernas behov, skapa bättre förutsättningar för lokala arbetsförmedlingarna att ge stöd till de som behöver det mest.

Främsta anledningen till att kunderna är nöjda är att de genomför sina bokade besök på distans, i lugn och ro hemma från sitt köksbord eller på landet, att de känner sig trygga och avslappnade. Dessutom tycker de att vi har hög tillgänglighet tack vare de generösa öppettiderna i kombination med allt det som man kan göra själv hemifrån.  Det gör att många känner att det är lätt att nå Arbetsförmedlingen.

Vad gäller mer ”hårda” resultat så ser vi också mycket goda resultat. Vi kan se att kunderna tar till sig informationen mycket väl, klarar av och uppfyller de krav som finns och dessutom jobbar hårt för att lösa sin egen situation. Vi har matchningen i fokus och det bidrar också till att fler kunder får arbete eller påbörjar studier, i jämförelse med riket i stort.

För framtiden har vi ett inriktningsbeslut på att fler kunder ska få möjlighet till personliga möten via digitala kanaler och att flertalet av dessa möten ska ske via en nationell funktion.

Det tycker vi som jobbat med det här är klokt och jättespännande. Vi ser det också som en bra garant för att Arbetsförmedlingens kunder ska få en enhetlig, effektiv och samordnad service.

På så sätt får vi också ett bättre nyttjande av våra resurser som myndighet och ett nationellt perspektiv på matchningen, vilket även gynnar våra viktiga arbetsgivare!

/Carina Lindström


Fakta:

Piloten Digitala Arbetsförmedlingen startade 1 februari. Arbetssökande som skriver in sig via webben erbjuds all sin service och handläggning på distans av arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Luleå och Östersund, totalt 20 medarbetare.

Vem?

Nyinskrivna och återaktualiserade personer boende i Luleå och Östersund som står nära arbetsmarknaden, fyllda 25 år, ej tillhörande AF Sjöfart och AF Kultur Media.

Hur?

Utöver kartläggnings- och uppföljningssamtal erbjuds digitala tjänster: webbinarier, filmer, chattar, intressetester, videomöte - med fokus på matchning och coachning för snabbaste vägen till arbete.

Nästa steg?

Under hösten utökar vi erbjudandet till fler orter, då även kunder från vissa orter i mellersta och södra Sverige för möjlighet att testa.


Carina Lindberg, uppdragsledare för piloten Digitala Arbetsförmedlingen