18 augusti 2016

Bemötande – en självklar del av förnyelsen

På Arbetsförmedlingen har vi hundratals olika så kallade automatiska brev – som vid olika skeden skickas ut till våra hundratusentals kunder.

Det kan handla om kallelser eller som på bilden – att en person avaktualiseras som arbetssökande.

När vi frågat kunder vad de tycker om våra utskick har signalen varit negativ. Brev från oss har beskrivits som både svårbegripliga och ibland till och med otrevliga.

Nu gör vi om dessa brev!

I grunden handlar det om att den som får brev från Arbetsförmedlingen ska förstå vad som står i brevet och att det framgår om personen ska göra något med anledning av brevet. Och självklart ska vi ha ett gott bemötande även när vi möter våra kunder via automatiska brev.

Hittills har över hälften av våra standardutskick fått en ny ton och arbetet – som är en del av vår Förnyelseresa fortsätter.

/Mikael