27 juni 2016

EU berömmer Arbetsförmedlingen i ny rapport

Förnyelseresan får gott betyg i den granskning som EU-kommissionen genomfört tillsammans med våra europeiska systerorganisationer.

I rapporten, som presenteras idag, skriver Kommissionen att den svenska Arbetsförmedlingen är på rätt väg och att vi redan ligger bra till i ett europeiskt perspektiv.  

Granskningen är viktig av flera skäl. Den förstärker det som Statskontoret konstaterade i våras – nämligen att Arbetsförmedlingen är på rätt väg – men att vi har lång väg kvar. Den ger också råd om hur vi ska fortsätta utvecklingsarbetet.

Några av EU-kommissionens konkreta råd är att vi ska förbättra fokus på arbetsgivare genom att organisera arbetsgivararbetet i separata enheter, att vi ska intensifiera samverkan med andra aktörer och att vi ska fortsätta att stödja personalen genom långsiktig kompetensutveckling.

Rapporten konstaterar att Förnyelseresan har fått genomslag på alla nivåer i organisationen. Chefer och medarbetare beskrivs som motiverade, öppensinnade och engagerade att bidra till att vidareutveckla Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens nya ledningsfilosofi, kunddriven utveckling, hög grad av individualisering i tjänsteleveranser till arbetssökande och arbetsgivare, är några av myndighetens styrkor som lyfts i rapporten. 

Att vi ligger bra till i ett europiskt perspektiv är naturligtvis glädjande men samtidigt ska vi inte glömma att svenska myndigheter ligger långt fram. Arbetsförmedlingen ska därför inte bara jämföras med andra arbetsförmedlingar i Europa utan även med andra svenska myndigheter. Och då ser vi att Förnyelseresan behöver fortsätta mot målbilden 2021!

/Mikael