23 juni 2016

Firar midsommar med trendbrott

Jag har tidigare beskrivit Förnyelseresans första två år som en tid då vi skapat förutsättningar att bli den där riktigt bra myndigheten som vi strävar efter. Nu vågar jag påstå att arbetet börjar ge synliga resultat. Den senaste tidens uppföljningar visar tecken på att det har skett viktiga trendbrott inom flera delar av vår verksamhet.

Det är till exempel mycket glädjande att fler i etableringen nu studerar inom vuxenutbildningen. Vi ser att andelen som går till vuxenutbildning ökar trendmässigt. I maj studerade sex procent av deltagarna i jämfört med 5 procent i maj förra året. Ökningen kan tyckas blygsam men det är ett viktigt trendbrott.

Vi ser även att fler som lämnar Etableringsuppdraget går till arbete eller studier. Trots besvärliga förutsättningar har vi en långsiktig trend av resultatförbättring och idag är det 32 procent som går till arbete eller studier när vi tittar 90 dagar efter avslutad etableringsplan.

Glädjande är också att det förbättrade sättet att arbeta med arbetsmarknadsutbildningar börjar ge resultat. Fler går till arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. Vi ser en resultatförbättring på cirka sju procentenheter jämfört med föregående år. Vi ser också att det under året har skett en ökning av antalet subventionerade anställningar. Anställningsstöden gör att fler långtidsarbetslösa får jobb.  En viktig del i de arbetsmarknadspolitiska verktygen utgörs av de tjänster som levereras av externa leverantörer – det vill säga tjänster som Arbetsförmedlingen upphandlar. Vi ser att användningen av dessa ökar.

Jag är också otroligt glad över att vi inom myndigheten ser en minskning av sjuktalen. Förutom att det visar på ett bättre välbefinnande bland Arbetsförmedlingens medarbetare innebär det självklart också att det är fler som kan vara på jobbet och bidra till att våra kunder – arbetsgivare och arbetssökande -ska få så bra service som möjligt.

Även om Arbetsförmedlingen nu börjar kunna visa på bättre resultat ska vi inte sticka under stol med att vi har stora utmaningar. Inte minst när det gäller att minska långtidsarbetslösheten.

Till sist vill jag önska dig som följer min blogg – en riktigt glad midsommar!

Mikael


Arbetsförmedlingens ledningsgrupp diskuterar månadsresultaten framför resultatbilder på en vägg.