16 juni 2016

Det bubblar och sjuder gott i Arbetsförmedlingen

Som högsta chef är det vanligt med inbjudningar att besöka olika verksamheter inom den egna organisationen. Det är ganska naturligt att medarbetare och chefer vill att högsta ledningen ska känna till hur situationen är just på den egna verksamheten och därför inte så mycket att orda om.

Att jag ändå gör det är för att något har förändrats den senaste tiden. Det märks i tonen i inbjudningarna och det märks för att det är fler som är initierade av medarbetare och inte chefen för verksamheten. De har det gemensamt att de andas av stolthet och en vilja att få berätta om den utveckling som sker i den egna verksamheten.  

Igår besökte jag Kundtjänst i Karlskoga och blev glad och stolt över hur intensivt medarbetare och chefer arbetar med att göra sin del i arbetet att förnya Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens vision om att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa, genomsyrar allt det utvecklingsarbete som görs i Karlskoga. Jag fick på plats se hur arbetsplatsträffen utvecklas till att bli myndighetens viktigaste möte internt – med tydlig struktur för hur arbetet med ständiga förbättringar säkras genom tydliga system för återkoppling då medarbetare och chefer lyfter frågor.  Jag fick se hur man systematiskt förbättrat kontakter med företagen genom tydliga strukturer för allt från första kontakten – till uppföljning av hur rekryteringen fungerat för arbetsgivaren.  Jag fick en inblick i hur man arbetar med den interna kulturförändring som Arbetsförmedlingen just nu genomgår för att kunna bli en riktigt bra och modern myndighet.

Titta gärna på filmen som medarbetare och chefer i Karlskoga använder på sina interna möten för att hålla koll på allt det de har gjort under Förnyelseresans två första år.

Besöket i Karlskoga var bara ett av många som jag har förmånen att bli inbjuden till. Det illustrerar vad som just nu händer runt om i landet på Arbetsförmedlingens olika verksamheter. Det bubblar och sjuder gott i förnyelsegrytan.

/Mikael