9 maj 2016

Detta är Förnyelseresan

Jag får ibland frågan om vad Arbetsförmedlingens Förnyelseresa egentligen handlar om. För att ge ett någorlunda heltäckande men kort svar på frågan brukar jag lyfta tre aspekter:

  1. Den första aspekten handlar om Förnyelseresans omfång. Förnyelseresan är inget enskilt projekt, det handlar om en reformering av Arbetsförmedlingen i grunden. Förnyelsen rör såväl om en genomgripande kulturförändring och en ny ledningsfilosofi som konkret utveckling av en rad områden – våra arbetsgivarkontakter, nya digitala tjänster, en reducering av medarbetarnas administrativa börda, kompetensutveckling m.m. Jag är övertygad om att en framgångsrik organisation utvecklar både helheten och delarna. Den ägnar sig både åt att utveckla organisation och verksamhet, men också medarbetarna.  

  2. Den andra aspekten handlar om att Förnyelseresan involverar alla våra medarbetare. Det är inte fråga om ett toppstyrt förändringsarbete. Medarbetarna har på olika sätt varit delaktiga i allt från att mejsla fram en gemensam problembild till att ta fram en målbild som visar var vi vill vara 2021.

  3. Den tredje aspekten handlar om förändringens karaktär. Jag nämnde att vi har en målbild som visar var vi vill vara 2021. Men det innebär inte att vi år 2021, på en specifik dag, ska avteckna en helt ny Arbetsförmedling. Förändringsresan är en stegvis och genomgripande utveckling av myndigheten på bred front, dag för dag, månad för månad som involverar alla våra medarbetare. Förbättringar av vår verksamhet sker kontinuerligt inom ramen för Förnyelseresan. Det är också det som är dess styrka.

Jag skulle vilja lyfta ytterligare en aspekt. Hela syftet med Förnyelseresan är att utveckla verksamhet som motsvarar våra kunders och samhällets förväntningar på oss och åstadkomma större kund- och samhällsnytta. Vi kan därför inte sluta oss i vårt skal utan vi vill ha en hög grad av transparens för Förnyelseresan.

Förnyelseresan har redan granskats ingående av Statskontoret som kom ut med sin rapport februari i år.

EU har en metod för utvärdering av medlemsländernas arbetsförmedlingar. Ett granskningsteam från EU var nyligen på besök hos oss för utvärdering av myndigheten inklusive vårt utvecklingsarbete. Deras rapport har ännu inte publicerats, men den kommer.

Vi har också själva initierat en omfattande uppföljning och analys av Förnyelseresan som görs av Stockholms universitet.

Med tanke på det intresse som Arbetsförmedlingens Förnyelseresa väcker, tycker vi att det är viktigt att en extern och kvalificerad institution som Stockholms universitet får full insyn och möjlighet att följa Förnyelseresan. 

/Mikael


Illustration av Förnyelseresan