29 april 2016

Upphandling i hetluften

I veckan har det handlat en del i media om Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar. Det har bland annat rapporterats om försenade upphandlingar och utbildningsföretag som varit missnöjda med våra rutiner. Min bedömning är att vi har varit dåliga på att planera upphandlingsverksamheten men att vi idag är betydligt bättre. Förnyelseresan handlar ju om att vi har en tydlig målbild, men självklart också om att vi gör förändringar hela tiden - här och nu. Jag har bjudit in Martin Kruse, vår upphandlingschef och Björn Elmqvist – som är chef för enheten Externa tjänster – att blogga om vad vi har gjort i upphandlingsfrågor under de senaste två åren sedan Förnyelseresan startade:

Trevlig helg!

Mikael Sjöberg

"De senaste dagarna har media skrivit en hel del om Arbetsförmedlingens förmåga att upphandla insatser för arbetssökande, det skrivs att vi inte möter branschernas eller de arbetssökandes behov.  

Det där med behov är den stora frågan. Där har vi på Arbetsförmedlingen tidigare varit rätt fantasilösa, för att inte säga dåliga. Vi har upphandlat de utbildningar som vi alltid har gjort. Det duger inte längre och sedan en tid tillbaka försöker vi upphandla utbildningsavtal på ett helt annat sätt. Flexibla, breda avtal som går att anpassa efter regionala behov och efter specifika arbetsgivares behov. Nu har vi börjat få till utbildningsavtal där vi kan vara riktigt lyhörda för vad just ett enskilt företag behöver. När de arbetssökande går de här skräddarsydda utbildningarna så får nästan alla av dem jobb. Men vi har ett glapp i våra upphandlingar just nu, många av de här gamla avtalen löper ut samtidigt och vi jobbar så att de ryker med att få till nya, flexibla och bättre avtal.

Vi har idag arbetsmarknadsutbildningar till de största bristyrkena. Vi är inte riktigt på banan med kranförarutbildningen men annars så har vi utbildningar till kockar, bilmekaniker, betongarbetare, byggnadsplåtslagare och alla de andra yrkena som står överst på listan över bristyrken idag.

Vad är ett bristyrke? Bristyrken är yrken där arbetsgivare har betydande svårigheter att rekrytera den personal de behöver. Det är utbildningar till de yrkena som vi har valt att prioritera.

Och vi måste prioritera, för det finns många branscher som vill att vi ska ge just dem stöd och många utbildningsföretag som vill att vi ska upphandla just deras utbildningar. De slåss så klart för sina hjärtefrågor, det är ju deras uppgift.

Vi har ett bra samarbete med branscherna och det är det viktigaste för att vi ska lyckas med vårt matchningsuppdrag. Vi rådgör med branscherna inför alla våra upphandlingar och när vi bygger ihop våra utbildningar. Det är arbetsgivarnas behov som är vårt rättesnöre.

Vi tycker också att vi har ett bra samarbete med många av våra leverantörer av arbetsmarknadsutbildningar. Det är små och stora företag och organisationer som brinner för att ge bra utbildningar. Vi har inte alltid varit bra på att ge dem rätt förutsättningar för att leverera kvalitativa utbildningar. Vi är en stor myndighet som behöver slipa på vår affärsmässighet när det gäller upphandlade tjänster. Men vi jobbar stenhårt med att bli bättre på vår framförhållning och det tror vi att de flesta leverantörer redan har märkt av. I de upphandlingar som vi håller på med nu så försöker vi så ofta vi kan bjuda in leverantörerna att komma med synpunkter och förslag till hur förfrågningsunderlagen ska utformas.

I dag förändras scenarierna för arbetsmarknaden snabbare än någonsin. Vi har nya grupper av arbetssökande och nya förutsättningar för arbetsgivarna än vad vi hade för till exempel ett halvår sedan. Vi har en lagstiftning, lagen om offentlig upphandling, som vi måste följa och som kräver att vi agerar på ett visst sätt.  Vi kämpar på för att kunna vara snabbfotade och lyhörda, det behöver vi vara.  

Läs gärna mer om vad som är ett bristyrke i rapporterna "Var finns jobben?" och "Arbetsmarknadsutsikterna"

Martin Kruse, chef på Upphandlingsavdelningen

Björn Elmqvist, chef på enheten Externa tjänster

Björn Elmqvist och Martin Kruse