14 april 2016

Bred samsyn kring Förnyelseresan

Idag samlades Arbetsförmedlingens fackliga företrädare och skyddsorganisation för ett utvecklingsseminarium och jag hade förmånen att vara inbjuden som talare. Och jag talade med stolthet.

I den genomgripande förändring som Arbetsförmedlingen är mitt uppe i är det inte bara organisationen som utvecklas. Förändringarna kräver även att vi som enskilda individer som arbetar på myndigheten utvecklas. Vi har infört en ny ledningsfilosofi, vi håller på att förändra en hel myndighetskultur och vi genomför stora förändringar i vår verksamhetslogik. I den processen är dialogen med Saco, ST, Seco och huvudskyddsombud ovärderlig.

Förnyelseresan har nu pågått i cirka två år. Vi är på rätt väg men vi har långt kvar. Jag funderar ofta över tid. Hur mycket är två år? I mitt anförande idag använde jag en betraktelse av Bill Gates som lyder:

”Vi har en tendens att överskatta den förändring som förväntas äga rum inom de närmaste två åren och underskatta den förändring som kommer att inträffa inom de närmaste tio åren.”

I det perspektivet har förnyelseresans två första år varit framgångsrika. Vi har en samsyn kring hur läget såg ut innan förnyelsen inleddes. Vi har en samsyn kring vart vi ska och vi har en samsyn kring hur vi ska ta oss till målet.

Jag ser det som att vi har sått och att vi närmar oss vår första skördetid. Detta arbete har vi gjort tillsammans. Medarbetare, chefer, facken, huvudskyddsombud och ledning.

/Mikael