17 mars 2016

En eftermiddag jag sett fram emot länge

Idag samlade vi företrädare från en rad andra myndigheter, intresseorganisationer, företagare, facken och andra parter som vi samverkar – med för att berätta och visa var vi befinner oss när Arbetsförmedlingens förnyelseresa nu pågått nästan exakt två år.

Vi pratade digital utveckling, ledning- och styrning, arbetsgivararbetet, hur vi ska möta våra kunder, de tjänster vi nu tar fram, samverkan och Arbetsförmedlingens roll för att möta behoven på arbetsmarknaden.

Det övergripande målet för vårt förnyelsearbete är att uppnå både ökad kund- och samhällsnytta. Och min avslutande fråga – eller frågor - till publiken var. Är vi på rätt väg för att nå målet? Vad tänker ni efter att ha lyssnat till dagens program?

Svaren var övervägande positiva och någon ställde den uppmuntrande motfrågan:

- Varför berättar ni inte för omvärlden om allt det som nu händer på Arbetsförmedlingen?

Mitt svar är att vi fortfarande har ett så pass lågt förtroende i omvärlden att vi gör bäst i att först förändra oss och sedan berätta om det. Samtidigt var just eftermiddagen ett första försök att vara mer offensiv om de många steg som vi faktiskt tagit i förnyelsen av Arbetsförmedlingen. Men vi har långt kvar.

Tack alla som hörsammande vår inbjudan!

/Mikael 


Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg