7 mars 2016

It-investeringen viktig för förnyelsen av Arbetsförmedlingen

Utvecklingen av digitala tjänster är central i förnyelsen av Arbetsförmedlingen. Därför känner jag ett behov av att skriva några korta rader om inslaget på SVT (6 mars) om Arbetsförmedlingens it-satsningar - eftersom jag vet att inslaget väcker frågor hos allmänheten men också bland många av Arbetsförmedlingens medarbetare.

1. Vi har inte lagt 100 miljoner kronor utan att få utdelning på satsningen. Alla pengar jobbar i projektet. Det har inte skett några avskrivningar på nedlagda delprojekt utan varje krona är investerad i det som ska bli – om än försenade – samhällsnyttiga funktioner.

2. Projektet handlar inte om att bygga en ny sajt/webbsida. Det vi gör är att skapa och utveckla digitala tjänster. Vi utvecklar till exempel systemen för matchning så att de ska bli betydligt effektivare och mer träffsäkra. Det handlar om avancerade system som ligger under och bakom det som senare blir användarvänliga funktioner på myndighetens hemsidor.  

3. Vi har dock förseningar och fördyrningar jämfört med ursprungsplanen, vilket inte brukar vara helt ovanligt vid mycket stora it-satsningar. Den ursprungliga planen från 2013 var att vi skulle vara färdiga hösten 2015 till en kostnad av 100 miljoner. Planerna vid beslutet 2013 får anses ha varit både orealistiska och felbudgeterade. Därför har projektet smalnats av och riktats in på viktiga digitala tjänster. Läget nu är att vi blir nästan ett år försenade och att kostnaden har ökat med 20 miljoner i jämfört med den ursprungliga budgeten.

Som Statskontoret konstaterar i sin utvärdering av Arbetsförmedlingens förnyelseresa så är it ett område där Arbetsförmedlingen har stora utmaningar. Samtidigt som vi har ett stort behov av förnyelse när det gäller it och digitala tjänster måste vi alltid vara medvetna om att stora it-projekt är förknippade med hög risk. Från Arbetsförmedlingens lednings sida är det därför mycket viktigt att ha en god styrning av projekten.


Skärmdump SVT:s hemsida om Arbetsförmedlingens IT-satsning