2 december 2015

Gästblogg: Ensam är inte stark

Ett av målen med Arbetsförmedlingens förnyelseresa är att vi ska vara en efterfrågad samarbetspartner. Jag bjöd in Malin Ullström från Arbetsförmedlingen i Härnösand att gästblogga om deras framgångsrika samarbete med arbetsgivare.

/Mikael

- Men vad kan Arbetsförmedlingen bidra med i det här?

Frågan var lika utmanande som ärlig när jag och min kollega Anders Halén först fick den i mars. Hon som frågade var Mia Wester- projektledare för det projekt vi eventuellt skulle bjudas in i.

Mia representerade vid vårt första möte en stor andel av de teknik- och industriföretag som samlas under namnet Höga Kusten Industrigrupp. Företagen hade under en längre tid haft svårigheter att rekrytera den kompetens som krävs för att kunna konkurrera och växa. Arbetsförmedlingen var inte en samarbetspartner som spontant efterfrågades.

Mia var till en början tveksam till att Arbetsförmedlingen skulle kunna bidra med det som företagen behövde hjälp med. Vid vårt första möte berättade vi därför om vår vilja och ambition att samverka och att Arbetsförmedlingens fokus nu till stor del ligger på att stötta och möta företagen så att utveckling och tillväxt kan möjliggöras.

Så byggdes i sakta mak en relation med Mia Wester, med sunda och positiva förväntningar på vårt deltagande. Efter ett antal träffar hade vi tillsammans med näringslivsenheterna i området funnit former för samverkan.

Nu har projektet passerat halvtid. Hittills har vi bidragit till att identifiera förtagens utmaningar och möjligheter när det gäller kompetensförsörjning, kartlagt de faktorer som lockar studenter till anställning efter examen och slutligen analyserat de möjligheter och hinder som finns för ingenjörer att flytta till området.

 I början av november samlades alla deltagande parter för att diskutera de resultat som framkommit och för att tillsammans enas om de konkreta aktiviteter som kommer genomföras i syfte att skapa bättre förutsättningar att hitta och attrahera teknisk kompetens till området. När jag och Anders presenterade resultaten av de intervjuer vi genomfört slog det mig; Det är precis här vi ska vara! Jag och Anders står just där- och just då- mitt i den målbild vi har för Arbetsförmedlingen 2021. Vi är en efterfrågad samarbetspartner som bjudits in av näringslivet för att tillsammans genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för företagens växande och tillväxt. Det är en känsla jag gärna vänjer mig vid. Genom att samverka skapar vi tillsammans förbättrade möjligheter att konkurrera och växa.

Och industriföretagen då? Har deras bild av Arbetsförmedlingen förändrats genom samarbetet? Så här säger Mia Wester:

- Den gängse bilden innan vi startade projektet var att Af är en trög och tråkig myndighet full av byråkrati. Men den bilden har ändrats helt. Malin och Anders är drivande i vårt projekt och utgör nu en viktig kugge för att vi ska lösa kompensförsörjningen i vårt område.

Ensam är inte stark.

/Malin Ullström