9 oktober 2015

Hur håller man liv i en förnyelseresa?

Hur håller man liv i en förnyelseresa – som förvisso tar nya steg varje dag – men som pågår under flera år?

För mig och för de chefer och medarbetare som har strategiska uppgifter kring förnyelseresan och därmed dagligen kommer i kontakt med hela förnyelseplanen – är det förstås enklare.  Men vilka möjligheter har Arbetsförmedlingens övriga drygt 13 000 medarbetare att ha förnyelseresan framför ögonen – samtidigt som de jobbar stenhårt med att hjälpa arbetssökande och företag?

Det är såklart alltid lättare att se helheter utifrån den typ av helikopterperspektiv som jag och myndighetens högsta chefer måste ha. Det ställer samtidigt höga krav på oss att berätta och informera om myndighetens utveckling även utifrån det strategiska perspektivet.

Samtliga medarbetare behöver självklart inte känna till vartenda steg och allt som görs för att Arbetsförmedlingen ska bli en modern och riktigt bra myndighet. Men eftersom alla vi som arbetar här på Arbetsförmedlingen på olika sätt själva är med och bidrar till förbättringarna som nu sker – så tror jag att det är nödvändigt att hålla igång det interna samtalet om förnyelselen.

Det motiverar oss till vår egen förändring. Det hjälper oss när vi råkar ut för motgångar i förändringsarbetet. Det får oss att komma ihåg att förnyelsen präglar allt vi gör – även i stunder då vi är hårt belastade av det arbetstryck som vilar över myndigheten. På det hela taget så är det roligare att jobba med förändringar när man har en tydlig målbild. Det är också nödvändigt med en levande dialog för att implementera vår nya ledningsfilosofi, när vi jobbar med vår nya värdegrund eller när vår kunddrivna utveckling görs om till fungerande tjänster och metoder.

Interkommunikationen är därför mycket viktig. Vi har högt i tak på Arbetsförmedlingen och i chefernas uppdrag ligger att skapa delaktighet och dialog. Det är en förutsättning för att vi ska kunna vara en lärande organisation. Det finns många interna forum där tankar bryts och information och styrsignaler förmedlas.

I min egen interkommunikation använder jag ofta video. Jag vill såklart inte uppta allt för mycket tid från den enskilde medarbetaren men ungefär en gång i månaden verkar fungera bra. I alla fall utifrån de reaktioner och kommentarer jag fått så här långt.

Idag har vi gjort en av dessa inspelningar. Arvid Utas heter vår duktiga fotograf.

Trevlig helg!
Mikael Sjöberg


Mikael Sjöberg videofilmas av fotografen Arvid Utas.