22 september 2015

Tillsammans med kommuner och näringsliv kan vi nå verklig framgång

Selfie på Mikael och publik

Idag har jag talat på den första av två konferenser som Arbetsförmedlingen anordnar tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Arbetsförmedlare, kommuntjänstemän och en del andra intressenter från hela landet samlas för att prata om hur samarbetet ska fungera så bra som möjligt och inspireras av olika sätt att samarbeta.  

Jag har verkligen sett fram emot att möta just den här publiken. Dels för att samverkan är en central del av Arbetsförmedlingens förnyelseresa, dels för att vi behöver bli mycket bättre på att jobba tillsammans med just kommunerna. Det är i nätverken Arbetsförmedling, kommuner och företag som vi kan nå verklig framgång för att komma åt arbetslöshet bland unga och grupper som har svårt att få jobb.   

Samverkan är en av megatrenderna som vi ser i organisationer världen runt. I väldigt många branscher idag är det nödvändigt för organisationer/företag att samarbeta med andra parter för att kunna lyckas att nå syftet med den egna verksamheten.

Här är Arbetsförmedlingen inget undantag.

Att vår förmåga till samverkan inte varit tillräckligt prioriterat såg vi tydligt när våra utvecklingsområden identifierades. Vi har fått signalerna från omvärlden men minst lika mycket från våra egna chefer och medarbetare som upplevt att vi varit allt för slutna eller introverta. Det är bakgrunden och orsaken till att det strategiska målet ”offensiv och efterfrågad partner” finns med i vår förnyelseresa.