18 september 2015

Förnyelseresan, arbetsgivare och mediedebatter


För att bli den där riktigt effektiva och moderna Arbetsförmedlingen som vår förnyelseresa ska leda till är kontakterna med arbetsgivarna helt avgörande. Det är företagen som har jobben i dag och framtiden. Det är företagen som har behoven av arbetskraft och kompetens för att kunna leverera idag och i morgon och för att kunna växa och utvecklas i framtiden. För Arbetsförmedlingen är det därför både självklart och nödvändigt att lyssna och försöka svara upp till företagens behov. Vår förnyelseresa innebär därför att vi lägger mer och mer kraft på att vara den naturliga samarbetspartnern till landets arbetsgivare.

Eftersom företagen är så viktiga har jag noga följt den debatt som startat efter en artikel i Göteborgs-Posten 16/9 och som handlar om ett bemanningsföretag i Göteborg som sökt 100 ungdomar och som upplever att de inte har fått någon hjälp från Arbetsförmedlingen.

Det har kommit att bli en bredare debatt om att ungdomar är lata och inte tar de jobb som finns, om Arbetsförmedlingen verkligen klarar att matcha ungdomar samt om Arbetsförmedlingen tar för lätt på regelverket kring a-kassa och aktivitetsstöd.

Debatten är såklart viktigt men just i detta fall riskerar den hamna lite snett. Det beror dels på otydlighet från Arbetsförmedlingens sida, dels på att vi till Göteborgs-Posten valde att utelämna uppgifter gällande våra kontakter med det aktuella bemanningsföretaget. Flera av frågorna som nu diskuteras är dock av principiell betydelse:

  1. Visst, det finns sannolikt en del ungdomar (och vuxna) som inte är tillräckligt intresserade av att göra sig anställningsbara trots att de har möjlighet till det. Trots att denna grupp utgör en minoritet är det mycket viktig att Arbetsförmedlingen motiverar gruppen till att söka och ta arbete.
  2. Att Arbetsförmedlingen inte anvisat några ungdomar till det aktuella företaget stämmer inte. En anledning till att det inte kommit fram att vi anvisat ungdomar, och hur många, är att vi har en tradition att aldrig kommentera våra kundrelationer i media. Vi för nu interna diskussioner om vi i liknande fall faktiskt bör visa vad vi gjort. För Arbetsförmedlingen är det alltid ett misslyckande om kunden inte upplever att den har fått det stöd som den har blivit lovad. I det aktuella fallet – även om vi har anvisat ungdomar finns det anledning att ta lärdom av det som inträffat.  
  3. Vad gäller vår tolkning av regelverken kring a-kassa och andra bidrag uttrycker vi oss tyvärr otydligt i GP-artikeln. Vår inställning är dock solklar – det är mycket viktigt att vi följer regelverket som bland annat innebär att den som inte söker ett anvisat jobb blir föremål för sanktioner. Sedan ska vi såklart komma ihåg att det är många ungdomar som varken har a-kassa eller ekonomiska bidrag från Arbetsförmedlingen.

Trevlig helg!

Mikael Sjöberg