16 september 2015

Samverka mera!

Mikael Sjöberg träffade förbundsordföranden från organisationen KRIS

Samverkan är en viktig del för att Arbetsförmedlingen ska kunna fungera riktigt bra. Vi har många goda samarbeten och jobbar nu intensivt för att kunna agera närmare landets kommuner. Vi jobbar också i nära samarbeten med andra myndigheter som Försäkringskassan, Försvarsmakten och Kriminalvården. Därutöver har vi nära kontakter med intresseorganisationer och ideella organisationer. 

I förra veckan träffade jag Christer Karlsson och Ali Reunanen, förbundsordförande, respektive vice förbundsordförande i KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället). Organisationen tar emot cirka 1000 personer per år som de lotsar från en värld präglad av kriminalitet till att vara en del i samhället. KRIS vill diskutera ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen. Något jag ställer mig positiv till.