9 september 2015

Steg för steg bygger vi den nya Arbetsförmedlingen

Vår organisationschef Thomas Ericsson är den som håller ihop och koordinerar Arbetsförmedlingens förnyelseresa. Tillsammans med sin medarbetare Tina Grahn kommer de att på bloggen då och då och berätta om arbetet. Här kommer deras premiärtext:

/Mikael Sjöberg

”Att jobba med Arbetsförmedlingens förnyelse känns både riktigt och viktigt – som ett privilegium. Den känslan delar vi med många kollegor. Vår förnyelseresa är en integrerad del av den ordinarie verksamheten – det är alltså inte ett projekt som ligger ”vid sidan av” den ordinarie verksamheten. Det gör att både medarbetare och chefer i hela myndigheten är involverade och ansvariga för arbetets olika delar. Det är också en förutsättning eftersom förnyelsen innebär genomgripande förändringar. Vår utmaning är att, steg för steg, utveckla myndigheten till en modern och mer kundvänlig verksamhet – en matchningsaktör att räkna med på allvar. Vi – Tina Grahn och Thomas Ericson – utgör den stab som har ett särskilt uppdrag att samordna och leda myndighetens förnyelseresa utifrån ett helhetsperspektiv.

Så mycket behöver göras annorlunda. Därför tänker vi på Arbetsförmedlingens helhet och långsiktighet. Vi vill kunna erbjuda tjänster på ett helt nytt sätt och i nya kanaler. Grunden till vår förnyelse har vi hämtat från arbetsgivare och arbetssökande själva.

Även om vi har ett långsiktigt perspektiv så kommer du att märka av förändringar allt eftersom. I våras lanserade vi ett antal nya digitala tjänster, bland annat så kallade webbinarier där flera hundra människor kan delta i digitala seminarier samtidigt. Nu under hösten lanserar vi ytterligare ett antal webbtjänster. Vi jobbar också bland annat med att nå fler arbetsgivare. Så håll ögonen och öronen öppna och följ bloggen.”

Tina Grahn och Thomas Ericson